Salzburg (Austrija) mišrių chorų "Kammerchor d. Salzburger Liedertafel" ir "Salzburger Volksliedsingreis" meno vadovas ir vyriausias dirigentas, moterų ansamblio "vocal orange", vyrų kvarteto "Lainerhof Quartet" meno vadovas. Gimė Klaipėdoje.
Apdovanotas Michael Haydn medaliu už ypatigus nuopelnus mišriam chorui "Salzbueger Liedertafel", Salzburg žemės ordinu už ypatingus pasiekimus kūrybinėje veikloje ir ilgametį vadovavimą festivaliams.
Daugelio tarptautinių konkursų laureatas, konkursų vertinimo komisijos pirmininkas ar narys, chorinių seminarų, meistriškumo kursų vadovas, lektorius.
2018 m. Lietuvos dainų šventės "Vardan tos..." Dainu dienos vyr. dirigentas.