Choro dirigentas bei pedagogas Artūras Dambrauskas (g.1961 m.) mokėsi choro dirigavimo specialybės Leningrado (Sankt-Peterburg) konservato­rijoje ir Lietuvos muzikos akademijoje meno aspirantūroje. Šiuo metu dėsto dirigavimą ir chorines disciplinas Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje bei yra muzikos teorijos ir pedagogikos katedros vedėjas, docentas.

Artūras Dambrauskas vadovavo įvairiems suaugusių ir vaikų chorams. Šiuo metu yra valstybinio choro „Vilnius“ vyriausias dirigentas, vadovauja Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmai mišriam chorui „Cantare“.

Profesionalus choro dirigentas ir patyręs muzikas A.Dambrauskas ne kartą buvo įvairių Lietuvos dainų švenčių ir festivalių dirigentas, tarptautinių ir respublikinių konkursų vertinimo komisijos narys. Jo vadovaujami choro kolektyvai skynė laurus įvairiuose konkursuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.