FESTIVALIO DALYVIAI:

Chorai: 
Valstybinis choras „Vilnius“, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas
 
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas, chormeisteris Ramūnas Baršauskas 
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis 
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė 
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius

Solistai: 
Lina Dambrauskaitė (sopranas) 
Tadas Girininkas (bosas) 

Orkestras 
Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras, meno vadovas Vytautas Lukočius

Dirigentas
Artūras Dambrauskas

Koncerto vedėja
Aušrinė Zulumskytė