VAKARŲ LIETUVOS  DAINŲ ŠVENTĖS
KLAIPĖDOJE 2022 m. birželio 12 d.

(Rapertuaras dar bus tikslinamas) 

CHORŲ PROGRAMA 

JUNGTINIS CHORAS (ATLIEKA VISI CHORAI)

TAUTIŠKA  GIESMĖ
Muzika ir eilės Vinco Kudirkos

O, VYTAUTAI DIDIS
Muzika Broniaus Jonušo, eilės Petro Vaičiūno
(lygių balsų chorai dainuoja atitinkamai mišraus choro balsų partijas)

LIETUVIAIS ESAME MES GIME
Stasio Šimkaus muzika, eilės Jurgio Zauerveino
(dainuoja tik jaunių, lygių balsų ir visi mišrūs chorai)

JAUNUČIŲ CHORAS

MANO VARDAS - LIETUVA 
Muzika Laimio Vilkončiaus
Eilės Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos

UŽ ŽALIŲ MIŠKELIŲ
Dainiaus Pulausko harmonizuota lietuvių liaudies daina        

SVARBIAUSI  ŽODŽIAI
Muzika ir žodžiai Ingos Šeduikienės       

JAUNIŲ IR MERGINŲ

LAKŠTANGELĖ
Muzika Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, eilės Vinco Palukaičio

JAUNIŲ, MERGINŲ IR MIŠRŪS CHORAI

OI, GIRIA, GIRIA
Milalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuos lietuvių liaudies daina

UŽTEKĖJO SAULELĖ 
Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

MIŠRŪS CHORAI

TRIS DIENAS TRIS NAKTIS
Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina

UŽ  RASEINIŲ
Muzika Juozo Naujalio,  eilės Maironio            

MŪSŲ ŽEMĖ
Muzika Sauliaus Petreikio, Donato Petreikio
Žodžiai Rimvydo Stankevičiaus
Aranžuotė Rimvydo Mitkaus

FINALAS JUNGTINIS CHORAS
(DAINUOJA VISI CHORAI IŠSKIRUS JAUNUČIŲ)

LIETUVA BRANGI
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

SKRISKI, SKRISKI
Muzika Giedriau Kuprevičiaus, eilės Ksavero Sakalausko-Vanagėlio

GIEDU  DAINELĘ
Muzika Andriaus Kulikausko, eilės Antano Baranausko

MES ČIA
Muzika Deivydo Zvonkaus, eilės Juozo Liesio

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ
Muzika ir žodžiai Vytauto Kernagio

***
VISŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ VAKARONĖ - DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA

Liaudies dainos bendram padainavimui
Dalyvauja visi chorai, folkloro ir šokių kolektyvai.
*** Bendras visų dalyvių padainavimams po šventės:
Šėriau žirgelį per savaitėlę
Atskrend sakalėlis
Augo kieme klevelis ir t.t.

Programos trukmė – apie 2 val. dainininkams ir žiūrovams - platinami dainų tekstai.