XXI TARPTAUTINIS STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSAS 
2018 m. gegužės 10-13 d. 
Klaipėda, Lietuva

KONKURSO NUOSTATAI

I. KONKURSO DALYVIAI

CHORŲ KATEGORIJOS

A – Mišrūs chorai.
B1, B2 – Lygių balsų chorai: B1 – moterų, B2 – vyrų.
C1, C2, C3 – Mokykliniai chorai: C1 –merginų*1, C2 – jaunuolių*2, C3 – mišrūs*3.
D – Vaikų chorai iki 16 metų amžiaus.

Pastaba. Choristų skaičius chore nuo 16 iki 50. Chorai gali dalyvauti keliose kategorijose: 
*1 – merginų (nuo 16 metų amžiaus);
*2 – jaunuolių (nuo 12 metų amžiaus);
*3 – mišrūs merginų ir jaunuolių (nuo 16 metų amžiaus); mišrūs berniukų ir jaunuolių (nuo 12 metų amžiaus).

II. KONKURSO REIKALAVIMAI

I turas

Visi kolektyvai atlieka laisvai pasirinktą programą a cappella ir privalomąjį lietuvių kompozitoriaus kūrinį: 
A – Stasys Šimkus Oželis
B1 – Alvidas Remesa Vėjas
B2 – Vytautas Miškinis Tu graži esi 
C1 – Jeronimas Kačinskas Rex Christe
C2 – Stasys Šimkus Jau atėjo rudenėlis
C3 – Stasys Šimkus Ežerėlis
D – Konradas Kaveckas Oi tai dyvai

Pastaba. Choro pasirodymo scenoje trukmė – iki 15 minučių. 
D kategorijos chorai vieną kūrinį gali atlikti su instrumentiniu pritarimu.
Privalomųjų kūrinių natos chorams bus išsiųstos kartu su kvietimu į konkursą.

MAŽASIS GINTARO prizas skiriamas C arba D kategorijos chorui, surinkusiam daugiausia balų I ture. MAŽOJO GINTARO prizo laureatas, rekomenduotas vertinimo komisijos, gali dalyvauti DIDŽIOJO GINTARO prizo konkurse.

II turas

DIDŽIOJO GINTARO PRIZO KONKURSAS

Konkurse dalyvauja A ir B kategorijų chorai, pelnę pirmąsias vietas arba surinkę ne mažiau kaip 85 balus I ture. Vertinimo komisija turi teisę DIDŽIOJO GINTARO prizo konkursui papildomai rekomenduoti vieną chorą.

II ture kolektyvai atlieka laisvai pasirinktą 15 minučių programą a cappella. Programoje turi būti ne mažiau kaip 3 kūriniai, tarp jų: renesanso arba baroko epochos kūrinys ir savo šalies autoriaus kūrinys, parašytas po 2000 metų.

Pastaba. DIDŽIOJO GINTARO prizo konkurse leidžiama pakartoti iki 50 % I turo programos.

III. VERTINIMAS

Chorų dainavimą 100 balų sistema vertina tarptautinė vertinimo komisija. 
Kolektyvų pasirodymus I ir II turuose komisija vertina pagal šiuos kriterijus: meninė kūrinių atlikimo kokybė, techninis meistriškumas, vokalinė kultūra ir stilius.
Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.

IV. APDOVANOJIMAI

Kiekvienos kategorijos trys (A, B, C ir D) chorai, surinkę aukščiausius balus, bet ne mažiau kaip 80 balų, gauna atitinkamai I, II ir III vietos diplomus. 
Kiekvienos kategorijos (A, B, C ir D) geriausias choras, surinkęs aukščiausius balus, bet ne mažiau kaip 85 balus ir pelnęs I vietą, gauna piniginę premiją – 300 EUR.

DIDŽIOJO GINTARO prizo laimėtojas apdovanojamas konkurso laureato diplomu ir 1 500 EUR pinigine premija. 
MAŽOJO GINTARO prizo laimėtojas apdovanojamas konkurso laureato diplomu ir 1 000 EUR pinigine premija.

Visi konkurse dalyvaujantys kolektyvai, remiantis I turo vertinimo rezultatais, bus apdovanojami: 
1-ojo laipsnio diplomu – surinkus 85–100 balų; 
2-ojo laipsnio diplomu – surinkus 80–84,99 balų; 
3-iojo laipsnio diplomu – surinkus 75–79,99 balų; 
dalyvio diplomu – surinkus iki 74,99 balų.

V. SPECIALŪS PRIZAI

1. Klaipėdos miesto S. Šimkaus konservatorijos prizas už S. Šimkaus kūrinių geriausią atlikimą. 
2. Lietuvos nacionalinis kultūros centro prizas už savo šalies autoriaus kūrinio geriausią atlikimą.
3. Lietuvos chorų sąjungos prizas už vertingiausią konkursinę programą.
4. Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ prizas už Stasio Šimkaus Oželis geriausią atlikimą.
5. Klaipėdos miesto savivaldybės prizas už geriausią šiuolaikinio autoriaus kūrinio atlikimą.

VI. PARAIŠKA KONKURSUI

Paraiška konkursui siunčiama iki 2018 m. VASARIO 12 d. adresu: 
XXI tarptautinis S. Šimkaus chorų konkursas 
K. Donelaičio g. 4, LT-92144 Klaipėda i
r elektroniniu paštu aukuras@ku.lt., 

Kartu atsiunčiama: 

  • trumpa kolektyvo kūrybinė biografija lietuvių ir anglų kalbomis; 
  • kolektyvo nuotrauka; 
  • kolektyvo garso arba vaizdo įrašas; 
  • konkurse atliekama I ir II turo programa (originalo kalba).

Paraiškos forma

Informacija teikiama: 
Tel. (8 46) 39 87 66
Faks.: (8 46) 39 87 02, 39 87 66

Pakvietimas dalyvauti konkurse kolektyvui išsiunčiamas iki 2018 m. vasario 5 d.

VII. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

Konkurse dalyvaujančio kolektyvo registracijos mokestis – 100 EUR. 
Chorui neatvykus į konkursą ar atsisakius jame dalyvauti registracijos mokestis negrąžinamas. 
Gavę kvietimą dalyvauti konkurse kolektyvai iki 2018 m. kovo 12 d. turi atsiųsti: 

  • konkurse atliekamų kūrinių natas po 5 egzempliorius; 
  • trumpą kūrinių tekstų santrauką anglų kalba (išskyrus kūrinius anglų ir lotynų kalbomis); 
  • pervedimu per banką sumokėto dalyvio registracijos mokesčio kvito kopiją.

Konkurso dalyvio mokestį pervesti: 
AB banko „Swedbank“ Klaipėdos skyrius 
Kodas 73000 
SWIFT kodas HABALT22 
Sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0232 7490

Visą reikalingą konkursui medžiagą siųsti adresu: 
XXI tarptautinis S. Šimkaus chorų konkursas 
K. Donelaičio g. 4, LT-92144 Klaipėda

Kolektyvas negalės dalyvauti konkurse, jeigu laiku nebus įvykdytos nurodytos sąlygos.

Dalyviai atvyksta, maitinasi ir gyvena savo lėšomis.

Chorams pageidaujant, maitinimas ir apgyvendinimas gali būti organizuotas tarpininkaujant konkurso rengėjams. Siūlomos nakvynės sąlygos: 

  • viešbutyje – 30–150 EUR už parą vienam asmeniui (su pusryčiais); 
  • pensionate / bendrabutyje – 15–30 EUR už parą vienam asmeniui.

Lengvata konkurso dalyviams!

Konkurso dalyviai iki 2018 m. kovo 1 d. sumokėję po 35 EUR vienai parai už kiekvieną dalyvį gauna konkurso rėmėjų lengvatą: maitinimą (pusryčiai, pietūs, vakarienė) ir nakvynę (viešbutyje).

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę daryti konkurso dalyvių vaizdo ir garso įrašus. 
Numatomi konkurso dalyvių koncertai Klaipėdos miesto ir regiono bažnyčiose.

Konkurso rengėjai
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, 
Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyrius

Kontaktai: 
tel.: +370 612 69021,   
el.p. simkus.competition.lt@gmail.com; aukuras@ku.lt

Sekite Tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso naujienas socialiniuose tinkluose: