LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖ, 
SKIRTA LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIUI

2018 m. birželio mėn. 10 d.
Klaipėda, Vasaros koncertų estrada Pradžia 17.00 val.

CHORŲ PROGRAMA

(Jungtinis choras: jaunučiai, jauniai, jaunimo, suaugusiųjų lygių balsų ir visi mišrūs chorai)

TAUTOS GIESMĖ - Vinco Kudirkos žodžiai ir muzika*

(Jungtinis choras: jaunimo, suaugusiųjų lygių balsų ir mišrūs chorai)

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ - Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai*

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ - Česlovo Sasnausko muzika, Maironio žodžiai *

(Dainuoja jungtinis jaunučių ir berniukų jaunučių choras)

MANO VARDAS – LIETUVA  - Laimio Vilkončiaus muzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos žodžiai

GIMTOJI KALBA  - Sauliaus Šiaučiulio muzika, žodžiai Justino Marcinkevičiaus

ANT KIEKVIENO KALNELIO - Benjamino Gorbulskio muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai, 
Tado Šumsko aranžuotė

(Dainuoja jaunių, merginų chorai)

KELIAS Į MOKYKLĄ - Artūro Noviko muzika, Almos Karosaitės ir Dalios Marcišauskienės žodžiai*

VYTURYS - Leonido.Abario muzika, Prano Raščiaus žodžiai*

SENOS MAŠINOS - Laimučio Vilkončiaus muzika, Sigito Gedos žodžiai*

(Dainuoja moterų chorai ir mišrių chorų moterys)

LIETUVA - Galinos Savinienės muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai, Gedimino Purlio aranžuotė*

TOKIA ESU - Laimio Vilkončiaus muzika, Stasio Žlibino žodžiai*

(Dainuoja vyrų chorai ir mišrių chorų vyrai)

KUR LYGŪS LAUKAI - Juozo Tallat-Kelpšos muzika, Maironio žodžiai, Tado Šumsko aranžuotė*

MANO GIMTINĖ - Benjamino Gorbulskio muzika, Violetos Palčinskaitės žodžiai, Tado Šumsko aranžuotė*


(Dainuoja jaunimo bendrojo lavinimo ir muzikos mokyklų bei gimnazijų mišrūs chorai)

ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI - Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai *

M.K. ČIURLIONIO LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ SIUITA - Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, Donato Zakaro klavyras, Raimondo Katino aranžuotės chorams*

(Jungtinis choras: jauniai, jaunimo, merginų, suaugusiųjų lygių balsų ir visi mišrūs chorai)

O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO - Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina *

VAKA, VAKULELE - Saulius Petreikio muzika, Sauliaus Petreikio ir Ugnės Kleinauskaitės žodžiai*

LAISVĖS DAINATomo Leiburo muzika, Jono Liniausko žodžiai, Raimondo Katino aranžuotė chorui

KOL KARTU - Lino Adomaičio muzika, Pauliaus Žlabio žodžiai, Jievaro Jasinskio aranžuotė*

KUR GIRIA ŽALIUOJA - Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko- Vanagėlio žodžiai *

LIETUVA BRANGI - Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai *

DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ - Gintauto Abariaus muzika, Gintaro Zdebskio žodžiai, Leonido Abariaus aranžuotė*

 

* - Dainos iš 2018 metų dainų šventės „Vardan tos...“ repertuaro.

 Papildoma daina visiems chorams (jaunučių, jaunių, merginų, moterų, vyrų ir mišrių):

GIEDU DAINELĘ lietuvių liaudies daina, žodžiai Antano Baranausko, aranžuotė Andriaus Kulikausko, chorui pritaikė Vytautas Miškinis (dainos klavyras)

***

VISŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ VAKARONĖ - DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA

Liaudies dainos bendram padainavimui

Dalyvauja visi chorai, folkloro ir šokių kolektyvai.

Numatomos pozicijos šokėjams, liaudies instrumentų orkestrams ir pučiamųjų orkestrams (kūriniai dar derinami).

Programos trukmė – apie 2 val. dainininkams ir žiūrovams - platinami dainų tekstai.

*** Bendras visų dalyvių padainavimams po šventės:

Oi neverk motušėle

Oi ant kalno, ant aukštojo

Atskrend sakalėlis

Augo kieme klevelis ir t.t.