Compositions for choir. Part IV (2015)
Collection of choral compositions by Klaipėda region composers.
26 compositions.
Composers: Paulius Andriuškevičius, Eglė Bandzevičienė, Vytautas Blūšius, Gediminas Purlys, Kęstutis Kačinskas, Žydronė Malinauskaitė, Saulius Šiaučiulis, Elanda Tverijonienė, Algirdas Šumskis, Robertas Varnas, Algis Zaboras, Donatas Zakaras. 


CONTENT

Foreword
Laudate Dominum.
Music by Paulius Andriuškevičius
Pater Nister.
Music by Paulius Andriuškevičius
Saugok ir globok / Protect and guard.
Music by Vytautas Blūšius
Vai nešk žirgeli / Carry, horse. Sudovia region song harmonized by Vytautas Blūšius
Bėk, upela / Run, river. Aukštaitija region harmonized song by Vytautas Blūšius  
Vési bajuorá / All the nobles. Samogitia region song harmonized by Vytautas Blūšius
Oi ne, berneli, negerai / Oh no, boy, wrong. Music by Vytautas Blūšius, lyrics by V. Valyss
Tėvynės dangus (mišriam chorui) / Homeland sky (for mixed choir). Music bt Gediminas Purlys, lyrics by Laura Gedgaudaitė
Tėvynės dangus (vyrų chorui) / Homeland sky (for male choir).
Music by Gediminas Purlys, lyrics by Laura Gedgaudaitė
Kaip du vaiduokliai vakare / Like two ghosts in the evening.
Music by Gediminas Purlys, lyrics by Laura Gedgaudaitė
Laukimas (Adventui) / Waiting (for Advent).
Music by Gediminas Purlys, lyrics by Laura Gedgaudaitė
Tėvo dienai / For Father's day. Music by Gediminas Purlys, lyrics of Leonas Balčiūnas
Vo, Juozi, Juozeli. Samogitia region song harmonized by Gediminas Purlys
Eilėraščiai chorui (chorinių kūriniū ciklas) / Poems for choir (cycle of choral compositions). Music by Kęstutis Kačinskas, lyrics by Bernardas Brazdžionis
1. Viešpaties žingsniai / The steps of the Lord
2. Gyvybė / Life
3. Dainuotinė / Singing
4. Vakaras / Evening
5. Tavęs nebus / You won't be
6. Jei gyvenimo sapnas / If life is a dream
7. Ypatingai / Especially
Mano širdis taip ilgisi Tavęs / My heart longs for You.
Music and lyrics ny Žydronė Malinauskaitė
Ruduo / Autumn. Music by Saulius Šiaučiulis, lyrics by Neringa Lapinskienė
Maratonas / Marathon. Music by Saulius Šiaučiulis, lyrics by Neringa Lapinskienė
Sapnai / Dreams. Music by Saulius Šiaučiulis, lyrics by Neringa Lapinskienė
Ką plepa mamos / What moms chatter. Music by Saulius Šiaučiulis and Erlanda Tverijonienė,
lyrics by Vilhelmina Paniuškienė and Erlanda Tverijonienė
Alleluia. Music by Algirdas Šumskis
Popule meus. Music by Algirdas Šumskis
Naujametinis pasveikinimas / New Year's greetings. Music and lyrics by Robertas Varnas
Mama / Mom. Music and lyrics by Eglė Bandzevičienė
Oi, berneli / Oh, boy. Lithuanian folk song arranged by Algis Zaboras
O Sacrum Convivium. Music by Algis Zaboras
Į jūrą / To the sea. Music by Donatas Zakaras, lyrics by Bernardas Brazdžionis