Klaipėdos miesto chorinė bendrija Aukuras yra savanoriška visuomeninė kūrybinė organizacija, jungianti Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos regiono chorų vadovus, muzikos pedagogus, choristus ir kitus kūrybinius darbuotojus, vystančius ir puoselėjančius chorinį meną bei tęsiančius Vakarų Lietuvos, o ir visos Lietuvos Dainų švenčių bei tautinės chorinės kultūros tradicijas.

Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ dalyvių bendra nuotrauka 1988 m. lapkričio 17 d.

1988–ųjų lapkričio septynioliktosios vakarą, tuometinių Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų koncertų salėje iškilmingai nuaidėjus Maironio ir Naujalio „Užtrauksim naują giesmę, broliai“, buvo paskelbta, jog įkuriama Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“.