Klaipėdos miesto chorinės bendrijos "Aukuras" nariai yra chorų dirigentai, muzikos mokytojai, chorų dainininkai, muzikos ir dainavimo (chorinio dainavimo) pedagogai bei dainos mylėtojai, pritariantys bei dalyvaujantys bendrijos veikloje.