• Antanas Alseika
 • Doc. Tomas Ambrozaitis
 • Rasa Andersen
 • Ramūnas Baršauskas
 • Doc. Vytautas Blūšius
  1930-2019
 • Marius Butkevičius
 • Ina Cholinienė
 • Prof Artūras Dambrauskas
 • Jūratė Gedminienė
 • Dr. Arvydas Girdzijauskas
 • Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė
 • Genovaitė Gokaitė - Maironienė
  1941-2000
 • Rasa Golubovskienė
 • Nelė Gricienė
 • Prof. dr. Regimantas Gudelis
 • Mindaugas Gudžiūnas
 • Antanas Ilčiukas
  1902-1990
 • Petras Januška
  1941-2013
 • Edmundas Jucevičius
 • Stanislovas Jusčius
  1931-2015
 • Doc. Kęstutis Kačinskas
 • Stanislava Kačinskienė
 • Doc. Zita Kariniauskienė
 • Doc. Judita Kiaulakytė
 • Vladimiras Konstantinovas
 • Prof. Kazys Kšanas
 • Juozas Kubilius
  1951-2012
 • Asta Kontautienė
 • Olga Lebedeva
 • Marius Lingvenis
 • Pranas Mačernis
  1958-2016
 • Petras Mikutis
 • Virginija Manšienė
 • Gintautas Misiukevičius
 • Edita Mockuvienė
 • Aušra Nipracevičienė
 • Diana Paulauskaitė - Jakubauskienė
 • Vytautas Pečiulis
  1953 - 2010
 • Irena Petrulionienė
 • Dalia Pilipavičienė
 • Doc. Vytautas Pučinskas
  1930-2006
 • Audronė Purlienė
 • Prof. Gediminas Purlys
  1948-2014
 • Valerija Puslienė
 • Kristina Rimienė
 • Vytautas Saikauskas
 • Prof. Fabijonas Sereika
  1938-2005
 • Jolanta Simaitienė
 • Žydrė Sinkevičiūtė
 • Doc. Bronislovas Skirsgilas
 • Rita Skirsgilienė
 • Remigijus Songaila
 • Ieva Stasiulaitytė
 • Aistė Strakšienė
 • Birutė Šidlauskienė
 • Doc. Algirdas Šumskis
 • Rita Urniežienė
 • Sigita Užporaitė
 • Anastazija Vainoriūtė
 • Vitalija Valeikienė
 • Vytautas Valys
 • Regina Valskienė
 • Doc. Robertas Varnas
  1930-2015
 • Regina Vindžigalskienė
 • Silvija Vitkienė
 • Jolanta Vyšniauskienė
 • Prof. Algis Zaboras
 • Viktorija Zaborienė
 • Elena Žilevičienė
 • Alma Žukienė