Vytautas Blūšius (g. 1930 m. vasario 16 d. Ūdrupyje, Liudvinavo valsčius, Marijampolės apskritis, m. 2019 m. vasario 18 d.) – Lietuvos choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

Biografija

1937–1941 m. mokėsi Kūlokų pradžios mokykloje, 1943–1947 m. Liudvinavo progimnazijoje, 1948–1951 m. Kauno 3-iojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1948 m. įstojęs į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, 1948–1952 m. choro dirigavimo mokėsi pas Andrių Kairį ir Nikodemą Martinonį, 1952–1956 m. kompozicijos pas Vytautą Klovą ir Algimantą Daunorą.

1950–1951 m. Kauno mėsos kombinato mišriojo choro vadovas. 1951–1955 m. Kauno miesto 34-ojo ir 36-ojo vaikų darželių muzikos vadovas, 1954–1955 m. miesto 1-ųjų gimdymo namų moterų choro vadovas – parengė chorą 1955 m. respublikinei dainų šventei. 1955–1957 m. Kauno arkikatedros bazilikos mišriojo choro, 1956–1958 m. Profsąjungų kultūros rūmų vaikų choro vadovas. 1958–1961 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo LSSR konservatorijoje (vyr. dėst. Jono Vadausko klasė).

1955–1961 m. Kauno Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, vaikų ir merginų choro (100–140 dalyvių) vadovas. Šis merginų choras tuo metu buvo vienas geriausių kolektyvų Kauno mieste; 1957 m. I-e respublikinio jaunimo festivalio konkurse laimėjo antrąją vietą, o 1960 m. respublikinės dainų šventės konkurse – pirmąją. 1958–1960 m. Kauno politechnikos instituto dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“ choro vadovas. 1959–1961 m. Kauno vaikų muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams. 1961–1963 m. Kauno vidurinės meno mokyklos direktorius. 1962–1972 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos mišriojo choro „Daina“ chormeisteris. 1963–1973 m. Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos direktorius ir choro dirigavimo dėstytojas.

Nuo 1973 m. rudens – LSSR konservatorijos Klaipėdos fakultetų vyr. dėstytojas, 1974–1983 m. muzikos mokytojų specialybės neakivaizdinio skyriaus choro studijos vadovas, 1975–1987 m. Kultūros fakulteto dekanas, nuo 1977 m. e. doc. pareigas, nuo 1987 m. docentas, 1987–1995 m. fakultetų prorektorius studijų ir bendriesiems reikalams, nuo 1995 m. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos katedros docentas. Vytautas Blūšius yra Menų fakulteto muziejaus steigėjas ir ilgametis vadovas.

Muzikos mokymo įstaigose išugdė būrį chorvedžių. Parašė nemaža straipsnių ir chorų koncertų recenzijų, parengė ir išleido mokslinių metodinių darbų ir mokymo priemonių. Sukūrė per 140 vokalinių ir instrumentinių kūrinių, harmonizavo lietuvių liaudies dainų.

Didelio darbštumo, kūrybiškumo ir įžvalgumo liudininkai yra Vytauto Blūšiaus plunksnai priklausantys per 160 spaudoje paskelbtų straipsnių kultūros, meno, muzikinio švietimo ir kitomis temomis. Jis yra leidinių "Po mūzų stogu", "I–XVI tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas", monografijų "Kauno Juozo Gruodžio konservatorija" (2000), "Elena Martinonienė-Navickaitė" (2005), mokymo priemonių "Chorinė aranžuotė", "Muzikos instrumentavimas ir aranžavimas" bei kitų autorius. Vytautas Blūšius išvertė R.Šumano knygą "Gyvenimo taisyklės ir patarimai jauniesiems muzikantams", yra knygos "Algimantas Daunoras: kūriniai fortepijonui, solo ir choro dainos, sonata violončelei ir fortepijonui, kasdienės ir gedulinės mišios", monumentalių leidinių, kurių vienas skirtas Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei „Amžių sutartinė“ (2008), kitas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ dvidešimtmečiui „Lietuvos Vakarų krašto chorinės kultūros metraščiai“ (2008) bendraautorius, S.Juščiaus chorinių dainų rinkinio "Mano miestui ir jūrai" (2006) sudarytojas. Ir tai toli gražu ne visos publikacijos.

V. Blūšius atliko didelį visuomeninį darbą. Buvo Kauno miesto dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas. Chorų apžiūrų ir konkursų žiuri pirmininkas arba narys, Kauno miesto liaudies deputatų tarybos deputatas, Kauno ir Klaipėdos miestų chorvedžių tarybos pirmininkas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, respublikinių ir Baltijos respublikų studentų dainų švenčių „Gaudeamus“ režisierius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, valstybinių egzaminų komisijų pirmininkas ir narys, Stasio Šimkaus chorų konkursų Klaipėdoje iniciatorius ir organizatorius.

Doc. Vytautas Blūšius yra Respublikinių dainų švenčių režisierius. Reikšmingas jo indėlis yra vadovaujant miesto chorvedžių sekcijai prie Klaipėdos savivaldybės. Ypatingai ryški jo veikla, tai Klaipėdos miesto dainų švenčių tradicijos puoselėjimas. Praktiškai Maestro dėka ir iniciatyva daugiau kaip du dešimtmečius buvo rengiamos dainų šventes Klaipėdoje. Jis buvo ilgametis jų režisierius ir organizatorius.

Doc. Vytauto Blūšiaus yra vieno žymiausių Lietuvoje ir užsienyje, daugiau nei 40 metų gyvuojančio Tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso steigėjas ir ilgametis konkurso organizatorius.

Doc. Vytautas Blūšius yra Lietuvos chorų sąjungos narys ir Lietuvos muzikų draugijos narys. Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys, ilgametis Klaipėdos miesto Vytautų klubo ilgametis prezidentas.