• Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas / 2018 m. gegužės 10-13 d.
  • Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė / 2018 m. birželio 9-10 d.
  • Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų choro dirigentų konkursas
  • Kalėdinių giesmių festivalis
  • „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“ koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai / 2018 m. vasario 16 d.
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalis / 2018 m. lapkritis
  • Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis - konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ 2019