Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ veiklos tikslai ir uždaviniai yra: organizuoti sistemingą chorinės kultūros ir dainų švenčių vyksmą Klaipėdoje ir visame Vakarų Lietuvos regione, puoselėti šias tradicijas, gerinti bei sudaryti sąlygas chorų veiklos sklaidai, telkti ir burti chorinę bendruomenę, skatinti chorinės kultūros kūrėjų mobilumą ir kūrybiškumą, atstovauti jų interesus, bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio analogiškomis organizacijomis, vienyti choro vadovus, choristus, muzikos pedagogus, rengti, skatinti ir palaikyti chorinės veiklos iniciatyvas, atstovauti Vakarų Lietuvos kraštui respublikiniuose bei tarptautiniuose forumuose, kaupti ir skleisti šią gerąją patirtį visuomenėje, burti visas Klaipėdos miesto bei Vakarų Lietuvos krašto chorines pajėgas, koordinuoti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių veiklą.