Atgimimo banga atkėlė vartus pasaulin, suteikė galimybę pažinti beveik nežinomą turtingą pasaulio lietuvių išeivijos muzikinę kultūrą. 1989-jų metų pavasarį ir vėliau bendrija Aukuras“ iniciavo Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikinei kultūrai skirtas mokslines konferencijas bei kelių koncertų ciklus, talkinant to meto Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetų muzikinėms katedroms. Konferencijose dalyvavo svečiai iš užjūrio, kompozitoriaus Stasio Šimkaus sūnus, kompozitorius ir pianistas Algis Šimkus su žmona, bendrapavardis iš Australijos Vaclovas Šimkus, kompozitorius Jeronimas Kačinskas su žmona. Didžiuojamės, jog profesorius Jeronimas Kačinskas sutiko būti ne tik Klaipėdos miesto garbės piliečiu, bet ir mūsų „Aukuro bendrijos garbės nariu. 

Nuo 2001 metų, rengiant Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalį-konkursą Mes Lietuvos vaikai rengiami seminarei, kvalifikacijos kėlimo kursai muzikos mokytojams, chorų vadovams, nagrinėjantys aktualias vaikų ir jaunimo muzikinio, vokalinio ugdymo bei chorvedybines problemas.

2007 m., švenčiant Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės jubiliejų, buvo surengta konferencija „Dainų šventės tradicijaMažojoje Lietuvoje: istorija ir dabartis“.

2011 metais bendrijos iniciatyva buvo pakviestas iškilus Lietuvos išeivijos kultūros puoselėtojas, „Muzikos žinių“ redaktorius, kompozitorius Faustas Strolia su šeima. Jo garbingo 80-mečio jubiliejaus proga buvo surengta eilė renginių, koncertų, susitikimo vakarų, KU bibliotekoje bei Menų fakultete surengtos parodos, skirtos Strolių šeimai paminėti, Faustui Stroliai buvo suteiktas „Aukuro“ bendrijos garbės nario vardas.