Reikšmingiauių Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“
darbų ir įvykių kalendorius

1988 m.

• Steigiamajame susirinkime lapkričio 17 d. įkurta Klaipėdos miesto chorinė bendrija AUKURAS (muzikinių paslaugų kooperatyvas), Pirmoji Bendrijos taryba: Robertas Varnas, pirmininkas; nariai: Gediminas Purlys, Fabijonas Sereika, Algirdas Šumskis, Dainius Ilčiukas, Vytautas Pečiulis, Juozas Kubilius, Kęstutis Kačinskas, Alfonsas Vildžiūnas, Algis Zaboras. Sekretorė Judita Kiaulakytė. Org. grupės vadovas Antanas Milinauskis.

1989 m.

• I-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikinė kultūra“ (kartu su kitomis Fakulteto muzikinėmis katedromis) Dalyvavo svečias iš JAV Algis Šimkus (kompozitoriaus Stasio Šimkaus sūnus), kovo 30 d-balandžio 1 d.;
• Klaipėdos krašto chorvedžių konferencija (balandžio 9 d.). Numatytos Bendrijos veiklos gairės, artimiausių metų darbai: lietuvybės puoselėjimas Kaliningrado srityje, aktyvus dalyvavimas kuriant Lietuvos chorų sąjungą, LCHS spaudos pirmojo biuletenio „Daina“ iniciavimas ir parengimas (redaktorius Algis Zaboras), Vokalinių ansamblių sekcijos sudarymas, Bendrijos garbės nario vardo suteikimas Antanui Ilčiukui;
• Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo chorų konkursas (kartu su miesto kultūros skyriumi) balandžio - gegužės mėn. ir laureatų koncertas gegužės 5 d.;
• Joninių - Rasos šventė „Ant kopų kalnelių“ (birželio 23 d.), kartu su Kultūros skyriumi, Sąjūdžio organizacine grupe;
• Kūrybinis dainos „Per Atlantą“ konkursas Lietuvos jachtų žygiui į Ameriką įamžinti  (Broniaus Gražio eilės, Alvydo Remesos muzika);
• Kamerinės dainininkų grupės Atgaja (vad. Gediminas Purlys) koncertai Žemaitijoje ir Klaipėdos krašte.

1990 m.

• Lietuvos Atgimimo dainos - pirmąkart švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną (vasario 16) - pirmasis koncertas, tapęs miesto vaikų kūrybos, kolektyvų, bei solistų kasmetine tradicija, kuri tęsiama iki šiolei;
•  II-jo respublikinio vaikų chorų festivalio „Dainuok, jaunoji Lietuva“ rengimas (kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru, miesto Švietimo skyriumi (kovo - gegužės mėn.);
• Birželio 29 d. surengta Klaipėdos miesto dainų šventė, (Jūros šventės renginių dalis), skirta Juozo Karoso 100-sioms gimimo metinėms. Dalyvavo kolektyvai ir iš kitų šalies miestų. Pastatytas paminklinis akmuo, surengtas koncertas;
•  Įkurtas miesto chorvedžių choras, jo dalyvavimas pasaulio chorų festivalyje „ Dainų tiltai" Taline;
• Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 115-jų gimimo metinių paminėjimo renginiai;
• Klemenso Griauzdės 85-jo gimtadienio minėjimas-koncertas;
• 1990 m. sausio 24 d. Klaipėdoje mirė aukurietė chorvedė ir pedagogė Genovaitė Gokaitė - Maironienė;
• Lapkričio 29 d. Klaipėdoje mirė chorvedys, dainų kūrėjas, pedagogas Antanas Ilčiukas, pirmasis Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys;
•  Surengtas pirmasis kalėdinių giesmių ir muzikos vakaras;

1991 m.

• Klaipėdiečių vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (vasario 16);
• Il-ji respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių muzikinė kultūra“. Koncertų ciklas, paroda. Svečiai is JAV - kompozitorius Jeronimas Kačinskas su žmona. Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės nario vardo suteikimas Jeronimui Kačinskui;
• Renginiai Juozo Žilevičiaus 100-osioms gimimo metinėms - dainų šventė, kartu su kitais miestais. Koncertas, paroda;
• Vaikų chorų festivalis I-osios Lietuvos olimpiados paminėjimui;
• Įkurtas „Aukuro“ vyrų choras, vadovas RobertasVarnas (rugsėjo 7 d.).

1992 m.

• Klaipėdiečių vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (vasario 16);
• Almanacho „Aukuras“ (Klaipėdos kultūros raidos bruožai) iniciavimas ir parengimas uostamiesčio 740-sioms metinėms (sudarytojas Regimantas Gudelis);
• Berlyno katedros choro priėmimas, koncertai (vadovas Herbertas Hildebrantas); Atsakomasis „Aukuro“ choro vizitas Berlyne;
•  IX tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (spalio 17-18 d.); Karlskronos miesto (Švedija) vyrų choro viešnagė ir koncertas chorų konkurso dalyviams;
• Kompozitoriaus Jono Dambrausko kūrybinis vakaras - koncertas 100-sioms gimimo metinėms;
• Kompozitoriaus Antano Budriūno 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo vakaras-koncertas;
• Klaipėdos muzikų Jono Statkaus, Gedimino Purlio, Silvestro Miltenio kūrybos vakaras;
• Bendrijos organizacinės grupės vadovo Antano Milinauskio pasitraukimas iš pareigų.

1993 m.

• Klaipėdiečių vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (vasario 16);
•  Klaipėdos regioninė jaunimo dainų ir šokių šventė, meno vadovas Fabijonas Sereika (kartu su Klaipėdos Jaunimo centru gegužės 29-30 d.);
• „Aukuro“ vyrų choro bazėje įkurtas mišrus choras „Aukuras“ (vadovai Alfonsas Vildžiūnas ir Vladimiras Konstantinovas);
• Žemaičių ir Pamario krašto dainų šventė Vydūno 125-osioms gimimo metinėms paminėti (birželio 23 d.);
• Šarlio Guno 100-jų gimimo metinių paminėjimo vakaras-koncertas;
• Algio Zaboro parengtas leidinys „Kai kurie žymiausi pasaulio chorai ir dirigentai“;
• Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 5-rių metų veiklos paminėjimo renginiai.

1994 m.

• Klaipėdiečių vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (vasario 16);
• III-čioji respublikinė mokslinė konferencija „Mažosios Lietuvos ir lietuvių išeivių chorinė kultūra“ (balandžio 27-28 d.);
• Dalyvavimas I-joje pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. 55 tautiečių choristų grupei iš užsienio šalių surengta viešnagė Klaipėdoje; (liepos 16-17 d.);
• Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ inicijuota Jeronomo Kačinsko kantatos-siuitos „Baltijai“ chorui ir simfoniniam orkestrui premjera Klaipėdoje (dirigentas Gintaras Rinkevičius);
• Alfonso Mikulskio 85-jų gimimo metinių minėjimas - koncertas ir paroda. Svečias – Ona Mikulskienė, kiti svečiai iš Vilniaus;
• Leidinys „Lietuvos chorai-tarptautinių konkursų laureatai. 1957-2004“. (Parengė Judita Kiaulakytė ir Robertas Varnas. Priedas: garso kasetė);
• „Aukuro" choro grupės atsakomasis koncertinis vizitas Karlskronoje;
• Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ - tarptautinės chorinės organizacijos Europa Cantat kolektyvinis narys.

1995 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Pamario krašto ir Žemaitijos jaunimo tęstinis festivalis „Pavasario balsai“ rengiamas keturiolikoje rajonų. (gegužės mėn.);
• Klemenso Griauzdės 90-mečio paminėjimas Klaipėdoje ir Kaune;
• Algio Zaboro parengtas natų leidinys „Amerikos kompozitorių kūriniai chorui“;
• X tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas-festivalis (spalio 13-15 d.).

1996 m.

• Klaipėdiečių vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Žemaičių ir Pamario krašto vaikų ir jaunimo šventė „Mes Lietuvos vaikai“ (gegužės 26 d.), meno vadovas Arvydas Girdzijauskas.

1997 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
•  Žemaičių ir Pamario krašto vaikų ir jaunimo šventė-festivalis „Pavasario balsai“ (gegužės mėn..);
• Juozo Strolios kūrybos vakaras 100-osioms gimimo metinėms paminėti (kartu su kitomis Fakulteto katedromis);
• Xl-tasis tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas.

1998 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai);
• Klaipėdos apskrities dainų šventė, skirta Vydūno 130-osioms gimimo metinėms paminėti, meno vadovas Robertas Varnas (gegužės 24 d.);
• Pamario krašto ir Žemaitijos jaunimo festivalio „Pavasario balsai“ tęsinys (Jurbarkas, Šilalė, Kretinga Klaipėda);
• I-mojo lietuviško koncerto Tilžėje paminėjimas. Sovietskas. (Konferencija, „Gilijos“ choras, „Auksodžio“ folkloro grupė);
• Chorinės muzikos savaitė Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ veiklos 10-mečiui paminėti (lapkričio 29-gruodžio 5).

1999 m.

• Klaipėdiečių vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Lietuvių išeivijos muzikinio archyvo (kuratorius Robertas Varnas) - dešimtmečio bėgyje sukauptos medžiagos perdavimas įsikūrusio Klaipėdos universiteto muzikologijos instituto žinion (birželio 18 d.);
• XII-tasis tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas, spalio mėn..

2000 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Roberto Varno ataskaita - 12-kos metų Bendrijos tarybos ir pirmininko veiklos apžvalga. Pirmininko atsistatydinimas. Naujos tarybos ir pirmininko rinkimai. Algis Zaboras - naujas Bendrijos tarybos pirmininkas.

2001 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis - konkursas „Mes Lietuvos vaikai“, virš 7000 dalyvių iš visos šalies. Choriniai ir kitų žanrų kolektyvai. Meno vadovas prof. Fabijonas Sereika, direktorius Algirdas Šumskis (kartu su LLKC);
• XIII-asis Stasio Šimkaus chorų konkursas. (Didysis gintaro prizas - Eduardo Balsio menų gimnazijos chorui. Vadovė Zita Kariniauskienė).

2002 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Dalyvavimas tarptautiniame tradiciniame Baltoskandijos šalių chorų festivalyje Klaipėdoje. (birželio 27 d. - liepos 2 d.) Meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas;
• Respublikinė mokslinė konferencija „Chorvedžio rengimas ir jo meninės veiklos problematika naujoje sociokultūrinėje situacijoje“, kartu su Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos katedra (balandžio 25 d.);
• Vakaras minėjimas, skirtas kompozitoriaus, pedagogo ir choro dirigento prof. Antano Budriūno 100-sioms metinėms (lapkričio 14 d.).

2003 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Jeronimo Kačinsko kūrybos vakaras minėjimas (kompozitoriui - 96) Kovo 28 d.;
• Vakaras minėjimas, skirtas kompozitoriaus, pedagogo Jono Motiekaičio 100-sioms metinėms (gegužės 15 d.);
• „Vaikų ir jaunimo chorų dainų tiltas“ - festivalis skirtas vaikų gynimo dienai. Televizijos tiltas - tiesioginė transliacija is Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos, dalyvaujant vaikų ir jaunimo chorams (meno vadovas Algirdas Šumskis). Klaipėdos laikrodžių muziejaus kiemelyje, birželio 1 d.;
•  XlV-asis tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas, (spalio 17-19 d.). Pagrindinis prizas –Prahos Foersterio moterų chorui. Vadovas L.Vasilek.

2004 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Vakarai koncertai skirti Klaipėdos miesto chorines bendrijos „Aukuras" 15-mečiui (kovo 25-26 d.);
• Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūrybos vakaras 100-osioms gimimo metinėms paminėti, gegužės 20 d. (Klaipėdos muzikinio teatro simfoninis orkestras ir choras atliko kantatą De profundis);
• Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis - konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ (birželio 5-6 d.), dalyvaujant virš 7000 dalyvių is visos šalies choriniams ir kitų žanrų kolektyvams Meno vadovė Zita Kariniauskienė, direktorius Algirdas Šumskis (kartu su LLKC).

2005 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Koncertas -vakaras „Muzikos žinių“, žurnalo išeivijoje 70-čiui paminėti (vasario 17 d.);
• birželio 27 d. mirė prof. Fabijonas Sereika, „Aukuro" bendrijos tarybos narys;
• rugsėjo 15 d. mirė kompozitorius Jeronimas Kačinskas (98 m.), Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ Garbės narys;
• XV-sis tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (spalio 21-23 d.). Pagrindinis prizas -Talino  „Revalia“ vyrų chorui. Vadovas Hirvo Surva;
• KU leidykloje išleista Pamario krašto ir žemaičių dainų rinktinė „Aš išdainavau..." (Klaipėdiečių autorių - Bangos Balakauskienės, Daivos Lukoševičienės, Kęstučio Kačinsko, Roberto Varno išdailos chorams);
• Jubiliejinis vakaras kompozitoriaus, pedagogo, choro dirigento prof. Konrado Kavecko 100-sioms gimimo metinėms paminėti, dalyvaujant dukrai Cecilijai Kaveckaitei (gruodžio 20 d.);
• Parengta Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinė svetainė www.ssimkus.ku.lt, adresas aukuras.@ku.lt.

2006 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Klaipėdos krašto ir Žemaitijos vaikų ir jaunimo festivalis „Pavasario balsai“. Meno vadovė Zita Kariniauskienė birželio mėnesis;
• Visuotinis Bendrijos narių susirinkimas (03.15). Išvykus pirmininkui Algiui Zaborui, naujos tarybos ir naujo pirmininko rinkimai. Pirmininku išrinktas Algirdas Šumskis. „Aukuro" bendrijos ilgametės sekretorės (19 m.) atsistatydinimas;
• VIII–sis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis Klaipėdoje. Meno vadovas Algirdas Šumskis. Surengti 6 koncertai Klaipėdos ir Palangos koncertų salėse bei bažnyčiose. Festivalio atidarymo koncerte jungtinio choro atlikta Vytauto Miškinio kantata chorui, orkestrui ir vargonams „CREATOR ALME SIDERUM“ (11 17-19).

2007 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Jubiliejinė dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos pirmosios lietuvių šventės 80-čiui paminėti dalyvaujant visos šalies choriniams ir kitų žanrų kolektyvams, birželio 16-17 d. (šventės meno vadovas ir direktorius Algirdas Šumskis). Renginiai: Ekumeninės mišios. Konferencija. Retrospektyvinio pobūdžio koncertas. Istorinių dokumentų paroda. Paminklinio obelisko atidengimas Vasaros estrados Kompozitorių alėjoje (Autorius skulptorius Arūnas Sakalauskas), išleistas Jubiliejinės dainų šventės leidinys (parengė Robertas Varnas). Šventės tęsinys - Joninės Rambyno kalne ir Martyno Jankaus muziejuje (birželio 22-23 d.);
• Jubiliejiniai koncertai-vakarai Stasio Šimkaus 120-osioms gimimo metinėms (vasario 26 d. ir kovo12 d.);
• Jubiliejinis vakaras kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko 100-osioms gimimo metinėms paminėti (gruodžio 19 d.);
• XVI-sis Stasio Šimkaus tarptautinis chorų konkursas (spalio 17-21 d.). Konkurso dalyvių koncertai Kretingoje, Gargžduose, Palangoje, Nidoje, Klaipėdoje (11 koncertų). Didysis Gintaro prizas-Ogrės (Latvija) merginų vokaliniui ansambliui „Anima Solla", vadovė Marite Purina. Mažasis Gintaro prizas - Vecumnieko merginų chorui „Via Stella", vadovai Liene Batna ir Ceslov Batna, (Latvija);
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, gruodžio 28 d. Meno vadovas Algirdas Šumskis.

2008 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• 2008 m. birželio 6 d. mirė prof. Algis Kliševičius, daugelio metų „Aukuro“ bendrijos leidinių dailininkas, nuoširdus talkininkas ir rėmėjas;                    
• III-sis Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje. (LLKC, „Aukuras", LCHS, Klaipėdos savivaldybė 06 14-15). Virš 7000 dalyvių iš visos Lietuvos. Meno vadovas ir direktorius Algirdas Šumskis;
• Naujų chorinių kūrinių konkursas (lapkričio mėn.). Išleistas naujų chorinių dainų dainų rinkinys (sudarytojas Algirdas Šumskis);
• Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 20-mečio veiklos paminėjimo renginiai (lapkričio mėn.): Chorinės muzikos savaitė Klaipėdos apskrities miestuose bei Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Konferencija. Paroda. Baigiamasis koncertas. Monografinis leidinys Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 20-mečiui (leidinio sudarytojai ir rengėjai Vytautas Blūšius, Algirdas Šumskis, Robertas Varnas);
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, gruodžio 28 d. Meno vadovas Algirdas Šumskis.

2009 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• XVII-sis Stasio Šimkaus tarptautinis chorų konkursas (spalio 15-18 d.). Konkurso dalyvių koncertai Kretingoje, Palangoje, Nidoje, Klaipėdoje. Didysis Gintaro prizą pelnė vokalinis ansamblis „Balsai“ (vadovas Egidijus Kaveckas, Lietuva). Mažasis Gintaro prizą tapo Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos vaikų choras (vad. A. Girdzijauskas, Lietuva). Konkurso meno vadovas ir direktorius doc. Algirdas Šumskis;
• Išleistas naujų chorinių kūrinių rinkinys „Kūriniai chorui“ (I sąs.), sudarytojas Algirdas Šumskis;
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Meno vadovas Algirdas Šumskis. 

2010 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Vakarų Lietuvos chorų Dainų šventė, skirta Žalgirio mūšio pergalės 600-mečiui, birželio 12 d.  Meno vadovas Algirdas Šumskis;
• Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ tapo pripažinta Lietuvos bendruomenių lydere ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirto nacionalinio bendruomenių konkurso „Tikime laisve“ nominacijos „Už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų išsaugojimą ir sklaidą“ laimėtoja;
• Išleistas naujų chorinių kūrinių rinkinys „Kūriniai chorui“ (II sąs.), sudarytojas Algirdas Šumskis;
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, Meno vadovas Algirdas Šumskis.

2011 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Renginių ciklas, skirti Fausto Stropios 80-mečiui paminėti klaipėdoje, kartu su Klaipėdos universiteto biblioteka, kovo 1-2 dienomis. Išeivijos kultūros ir meno Archyvo atidarymas. Juozo, Vytauto ir Fausto Strolių muzikos leidinių ir dokumentų dovanotos unikalios kolekcijos pristatymas. Klaipėdos universiteto bibliotekoje, koncertai Siasio Šimkaus konservtorijoje, Kristaus Karaliaus bažnyčioje, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto koncertų salėje, surengta Strolių šeimos archyvinė paroda;
• IV-sis Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje. (LLKC, „Aukuras", LCHS, Klaipėdos savivaldybė 06 14-15). Virš 7000 dalyvių iš visos Lietuvos. Meno vadovas ir direktorius A. Šumskis;
• XVIII-sis Stasio Šimkaus tarptautinis chorų konkursas lapkričio 25–27 d. ir buvo skirtas muziko kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osios mirties metinėms. Dalyvauti konkurse pareiškė norą 15 kolektyvų: 2 – vaikų, 2 – jaunimo, 2 – moterų, 1 – vyrų, 7 – mišrių chorų iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Konkurso meno vadovas ir direktorius, Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos pirmininkas doc. Algirdas Šumskis. DIDŽIOJO GINTARO prizas ir 1 500 eurų premija įteikta Latvijos universiteto mišrus choras „Juventos“ (vad. J. Petrovskis, Ryga, Latvija). MAŽOJO GINTARO prizo ir 1000 eurų premijos komisija niekam neskyrė;
•  Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, Meno vadovas Algirdas Šumskis.

2012 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai", skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Išleistas naujų chorinių kūrinių rinkinys „Kūriniai chorui“ (III sąs.), sudarytojas Algirdas Šumskis;
• Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 85-čiui, kompozitoriaus Stasio Šimkaus 125-čiui, Klaipėdos miesto 760-čio jubiliejui;
• Festivalis – Akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, kartu su Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykos Berniukų ir jaunuolių choru „Gintarėlis“;
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

2013 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai", skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Radijo laidų ciklas – „Pajūrio aidos“, skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 25-mečiui. Radijo stotis „Laisvoji banga“, režisierius ir vedėjas Sigutis Jačėnas;
• XIX-sis S. Šimkaus tarptautinis chorų konkursas lapkričio 22–24 d. Dalyvauti konkurse pareiškė norą 10 kolektyvų: 1 – vaikų, 1 – jaunimo, 2 – moterų,  6 – mišrių chorų iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Konkurso meno vadovas ir direktorius, Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ tarybos pirmininkas doc. Algirdas Šumskis. DIDŽIOJO GINTARO prizas ir 1 500 eurų premija iškovojo Liepojos mišrus choras „Laiks” (vadovė Ilze Balode, Latvija). MAŽOJO GINTARO prizo ir 1 000 eurų premijos komisija niekam neskyrė;
• Chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia”, skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 25-mečiui. Dalyvavo Klaipėdos miesto chorai, gruodžio 8 - 15 dienomis;
• Seminaras chorų vadovams ir muzikos mokytojams aktualiais chorinės kultūros klausimais ir 2014 m respublikinės dainų šventės „Čia – mano namai“ pasirengimo aktualijos. Seminarą vedė dr. Arvydas Girdzijauskas, doc. Artūras Dambrauskas, gruodžio 15 d.;
•  Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

2014 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai", skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• XVI Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis Klaipėdoje 2014;
•  Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

2015 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai", skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• V-sis Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje. (LLKC, „Aukuras", LCHS, Klaipėdos savivaldybė), birželio 13-14 dienomis. Virš 7000 dalyvių iš visos Lietuvos. Meno vadovas ir direktorius A. Šumskis;
• Išleistas naujų chorinių kūrinių rinkinys „Kūriniai chorui“ (IV sąs.), sudarytojas Algirdas Šumskis;
•  Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

2016 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai", skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• XX-sis S. Šimkaus tarptautinis chorų konkursas (gegužės 13-15 d.). Konkurso dalyvių koncertai Kretingoje, Palangoje, Klaipėdoje. Didysis Gintaro prizą iškovojo Kameriniais choras „Vēja balss” (vadovas Jurgis Cabulis, Latvija). Mažasis Gintaro prizas – neskirtas;
• Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė (2016 m. birželio 12 d.);
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.

2017 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai tėvynei Lietuvai", skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90-mečiui (2017 m. birželio 10-11 d.);
• Išleistas naujų chorinių kūrinių rinkinys „Kūriniai chorui“ (V sąs.), sudarytojas Algirdas Šumskis;
• Naujai parengta Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinė svetainė www.aukuras.org;
• Gedimino Purlio nacionalinis jaunųjų choro dirigentų konkursas (2017 m. lapkričio 31-gruodžio 1 d.);
•  Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, gruodžio 30 d.

2018 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai;
• XXI S. Šimkaus tarptautinis chorų konkursas (lapkričio 22–24 d.). Konkurso dalyvių koncertai Klaipėdoje ir Palangoje (7 koncertai). Didysis Gintaro prizas – Kauno kultūros centro Tautos namai mišrus choras „Kamertonas“. Meno vadovas ir direktorius Algirdas Šumskis;
• Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (LNKC, „Aukuras“, Klaipėdos savivaldybė, birželio 9–10 dienomis). Daugiau kaip 6000 dalyvių iš visos Lietuvos.  Meno vadovas ir direktorius Algirdas Šumskis;
• XX Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis, lapkričio 16–18 d. Surengta 11 koncertų Klaipėdos, Kretingos, Palangos, Nidos bažnyčiose ir koncertų salėse. Baigiamajame festivalio koncerte jungtinis studentų choras ir Klaipėdos kamerinis orkestras atliko  specialiai festivaliui sukurtą Donato Zakaro „Magnificat“, dirigentas Tomas Ambrozaitis. Meno vadovas ir direktorius Algirdas Šumskis;
• „Dainuoju Lietuvą“ – chorinės muzikos renginių ciklas, skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 30-mečiui (lapkričio 29 - gruodžio 2 dienomis). Surengti 3 koncertai, baigiamajame koncerte atliktas stambios formos kūrinys John Rutter Magnificat su Lietuvos kariuomenės orkestru ir jungtiniu choru (dirigentas Tomas Ambrozaitis. Meno vadovas Algirdas Šumskis;
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, gruodžio 29 d. Meno vadovas Algirdas Šumskis.

2019 m.

• Vaikų ir jaunimo kolektyvų šventinis koncertas „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai (organizatoriai Jolanta Vyšniauskienė, Algirdas Šumskis);
• „Cantate Palangai“ koncertas, skirtas Palangos choro penkmečiui (gegužės mėn. 19 d. Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia) atliktas stambios formos kūrinys John Rutter „Magnificat“ su Lietuvos kariuomenės orkestru ir jungtiniu choru (dirigentas Tomas Ambrozaitis, organizatorius Edmundas Jucevičius);
• VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ (LNKC, „Aukuras“, Klaipėdos savivaldybė, birželio 9–10 dienomis). Daugiau kaip 6000 dalyvių iš visos Lietuvos.  Meno vadovas ir direktorius Algirdas Šumskis;
• Joninės pagal Vydūną - Mažosios Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų šventė ant Rambyno kalno (birželio 23 d. meno vadovas Algirdas Šumskis);
• Koncertas, skirtas kompozitoriaus, lietuviškos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinė salė (gruodžio 5 d.);
• Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, gruodžio 28 d. Meno vadovas Algirdas Šumskis.