Aktuali Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Aukuras veiklos sritis - chorinių kūrinių leidyba. Čia bendrijos pastangomis yra leidžiamas Klaipėdos kompozitorių kūrinių chorams rinktinė. Jų jau turime šešis rinkinius (2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2020). 
„Aukuro“ bendrijos dėka yra surengtas ne vienas naujų chorinių dainų konkursas, o 2008 metais surengtame naujų chorinių dainų konkurse, kūrinių atrinktų į antrą turą, yra išleista ir rinktinė. 
Bendrijos yra Išleista ne viena garso įrašų kasetė ir kompaktinė plokštelė. 

Rinktinėse - 154 kūriniai 
Kompozitoriai - 27

  • Kūriniai chorui (2008)
  • Kūriniai chorui. I sąsiuvinys (2009)
  • Kūriniai chorui. II sąsiuvinys (2010)
  • Kūriniai chorui. III sąsiuvinys (2012)
  • Kūriniai chorui. IV sąsiuvinys (2015)
  • Kūriniai chorui. V sąsiuvinys (2017)
  • Kūriniai chorui. VI sąsiuvinys (2020)