Aktuali yra Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Aukuras veiklos sritis - chorinių kūrinių leidyba. Čia bendrijos pastangomis yra leidžiamas Klaipėdos kompozitorių kūrinių chorams rinktinė. Jų jau turime penkis rinkinius (2009, 2010, 2012, 2015, 2017).

        

    

„Aukuro“ bendrijos dėka yra surengti naujų chorinių dainų konkursai ir jo kūrinių rinktinė.

Bendrijos yra Išleista ne viena garso įrašų kasetė ir kompaktinė plokštelė.