Kūriniai chorui (2008) 
Rinkinyje – 10 kūrinių.
Kompozitoriai: Gediminas Purlys, Algirdas Šumskis, Donatas Zakaras. 


TURINYS

Pratarmė
(SA) Klaipėda. Gedimino Purlio muzika, Dalios Latvytės žodžiai
(SATB) Ankstų rytą. Gedimino Purlio muzika, Algimanto Baltakio žodžiai
(SATB) Šniokščia bangos. Gedimino Purlio muzika, Vinco Mykolaičio-Putino žodžiai
(SATB) Kur tas šaltinėlis. Gedimino Purlio išplėtota lietuvių liaudies daina
(SA) Mergelių godos. Gedimino Purlio muzika, Stanislovo Sasnausko žodžiai
(SA) Marių pakrantėj. Gedimino Purlio muzika, Balio Sruogos žodžiai
(SATB) Marių pakrantėj. Gedimino Purlio muzika, Balio Sruogos žodžiai
(SATB) Nieks nežina, nieks nemata. Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina
(SATB) Paukštis. Donato Zakaro muzika, Agnės Simanavičiūtės žodžiai
(SATB) Tu mano daina. Algirdo Šumskio muzika ir žodžiai