Kūriniai chorui. VI sąsiuvinys (2020)
Klaipėdos krašto kompozitorių chorinių kūrinių rinktinė.
Rinktinėje – 31 kūrinys.
Kompozitoriai: Vladimiras Konstantinovas, Ieva Parnarauskaitė, Alvidas Remesa, Saulius Šiaučiulis, Remigijus Šileika, Algirdas Šumskis, Mykolas Treščenkinas, Algis Zaboras, Donatas Zakaras. 


TURINYS

Pratarmė 
(SATB) Stelmužės ąžuolas. Vladimiro Konstantinovo muzika, Alio Balbieriaus žodžiai 
(SATB) Tau Tėvynės dangus. Vladimiro Konstantinovo muzika, Alio Balbieriaus žodžiai 
(SATB) Išaušo mums skaisti diena (Velykų giesmė). Vladimiro Konstantinovo muzika,
tekstas iš Evangelinio giesmyno 
(SATB) Good-Bye. Vladimiro Konstantinovo muzika, Maud Keary žodžiai 
(SATB) Agnus Dei. Ievos Parnarauskaitės muzika 
(SATB) Mišios. Alvido Remesos muzika 
(TB) Vexilla Regis. Alvido Remesos muzika, Venancijaus Fortunato (530-609) žodžiai 
(SATB) Aleliuja. Alvido Remesos muzika 
(SA) Pirmasis lietus. Sauliaus Šiaučiulio muzika, Neringos Lapinskienės žodžiai 
(SA) Vaidilutės arija. Sauliaus Šiaučiulio muzika 
(SA) Likimo scena. Sauliaus Šiaučiulio muzika 
(SA) Išeik, tėveli, žalian sodelin. Antano Budriūno išplėtota lietuvių liaudies daina,
Sauliaus Šiaučiulio aranžuotė 
(SA) Paukštutė lakštutė. Feliso Bajoro išplėtota lietuvių liaudies daina, Sauliaus Šiaučiulio aranžuotė 
(SA) Pelėda. Onutės Narbutaitės išplėtota lietuvių liaudies daina, Sauliaus Šiaučiulio aranžuotė 
(SATB) Diptikas. Remigijaus Šileikos muzika, Dalios Teišerskytės žodžiai 
1. Juokas 
2. Po gimtadienio 
(SATB) Šlovinkit Viešpatį (choras iš oratorijos „Tavo žodis – šviesa mano takui“).
Remigijaus Šileikos muzika, liturginis tekstas 
(SATB) Mano gimtinė. Algirdo Šumskio muzika, Maironio žodžiai 
(SATB) Kyrie (iš Mažųjų Mišių Šv. Cecilijos garbei). Algirdo Šumskio muzika 
(SATB) Totus Tuus. Algirdo Šumskio muzika 
(SATB) Choralas. Algirdo Šumskio muzika 
(SATB) Apšlakstymas. Mykolo Treščenkino muzika 
(TB) Ave Maria. Mykolo Treščenkino muzika 
(SATB) Liaupsė. Mykolo Treščenkino muzika, Jono Aisčio žodžiai 
(SATB) Snaigių kalba. Mykolo Treščenkino muzika, Mykolo Linkevičiaus žodžiai 
(SATB) Prie tavo širdies. Mykolo Treščenkino muzika 
(SATB) Šaukiuosi Tavęs. Mykolo Treščenkino muzika ir žodžiai 
(SATB) Elegija. Algio Zaboro muzika 
(SATB) Ave Maria. Algio Zaboro muzika  
(SATB) Benedictus (iš Mišių Šv. Augustinui). Algio Zaboro muzika 
(SATB) Réquiem. Algio Zaboro muzika 
(SA) O Magnum Mysterium. Donato Zakaro muzika


Leidinio peržiūra:  
https://issuu.com/aukuras/docs/kuriniai_chorui_vi_2020_perziura_original