Kūriniai chorui. I sąsiuvinys (2009)
Klaipėdos krašto kompozitorių chorinių kūrinių rinktinė.
Rinktinėje – 26 kūriniai.
Kompozitoriai: Banga Balakauskienė, Vytautas Blūšius, Antanas Budriūnas, Jonas Domarkas, Stanislovas Juščius, Jonas Paulikas, Vytautas Pučinskas, Gediminas Purlys, Remigijus Šileika, Algirdas Šumskis, Robertas Varnas, Zigmas Virkšas. 


TURINYS

Pratarmė
(SATB) Ave Maria. Bangos Balakauskienės muzika
(SATB) Auki, berželi. Vytauto Blūšiaus muziko ir žodžiai
(SATB) Pamario briedis. Vytauto Blūšiaus muzika, Pauliaus Drevino žodžiai
(SATB) Daina apie Klaipėdą. Vytauto Blūšiaus muzika, Aleksandro Žalio žodžiai
(SATB) Dovana. Antano Budriūno muzika, Antano Gailiaus žodžiai
(SATB) Giesmė išminčiai. Jono Domarko muzika, tekstas iš Šventojo Rašto
(SATB) Mano miestui. Stanislovo Juščiaus muzika, Alfonso Navicko žodžiai
(SATB) Alnos šlaitais. Stanislovo Juščiaus muzika, Aleksandros Zakaraitės-Navakauskienės žodžiai
(SATB) Kalni rugiai. Jono Pauliko išplėtota lietuvių liaudies daina
(TB) Sakalėliai broliai. Vytauto Pučinsko muzika, Pauliaus Širvio žodžiai
(SATB) Motinos, budėkite! Vytauto Pučinsko muzika, Juozo Sabaliausko žodžiai
(SA) Šaltyšius. Vytauto Pučinko išplėtota lietuvių liaudies daina
(SATB) Tėve mūsų. Gedimino Purlio muzika
(SATB) Sveika, Marija. Gedimino Purlio muzika
(SATB) Šventajai Cecilijai. Gedimino Purlio muzika, Lauros Gedgaudaitės žodžiai
(SATB) Tamošius Bekepuris. Gedimino Purlio muzika, Kazio Binkio žodžiai
(SA) Oi čiūta, liūlia. Remigijaus Šileikos išplėtota lietuvių liaudies daina
(SATB) Šviesa ir muzika. Remigijaus Šileikos muzika, Sigito Gedos žodžiai
(SATB) Motetas „O Magnum Mysterium“. Algirdo Šumskio muzika
(SATB) Gėlės miršta. Algirdo Šumskio muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai
(DATB / berniukų ir vyrų chorui)) Žemaičiūnė. Roberto Varno muzika, Aleksandros Gėrdenės žodžiai
(SATB) Eisim, broliai, dobilio. Roberto Varno išplėtota lietuvių liaudies daina
Eisim, broliai, dobilio. Parangė Robertas Varnas
(SA) Aš išdainavau. Roberto Varno muzika
(SATB) O koks dangus gilus. Zigmo Virkšo muzika, Marcelijaus Martinaičio žodžiai
(SATB) Žemaitija. Zigmo Virkšo muzika, Marcelijaus Martinaičio žodžiai