Compositions for choir. Part I (2009)
Collection of choral compositions by Klaipėda region composers.
26 compositions.
Composers: Kompozitoriai: Banga Balakauskienė, Vytautas Blūšius, Antanas Budriūnas, Jonas Domarkas, Stanislovas Juščius, Jonas Paulikas, Vytautas Pučinskas, Gediminas Purlys, Remigijus Šileika, Algirdas Šumskis, Robertas Varnas, Zigmas Virkšas. 


CONTENT

Foreword
Ave Maria. Musis by Banga Balakauskienė
Auki, berželi / Grow, birch. Music and lyrics by Vytautas Blūšius
Pamario briedis / Littoral elk. Music by Vytautas Blūšius, lyrics by Paulius Drevinas
Daina apie Klaipėdą / A song about Klaipeda. Music by Vytautas Blūšius, lyrics by Aleksandras Žalys
Dovana / The Gift. Music of Antanas Budriūnas, lyrics by Antanas Gailius
Giesmė išminčiai  / A hymn to the wisdom. Music by Jonas Domarkas, text from Scripture
Mano miestui / To my city. Music by Stanislovas Juščius, lyrics by Alfonsas Navickas
Alnos šlaitas / The slope of the Alna river. Music by Stanislovas Juščius,
lyrics by Aleksandra Zakaraitė-Navakauskienė
Kalni rugiai / Mountain rye. Lithuanian folk song developed by Jonas Paulikas
Sakalėliai broliai / Falcon brothers. Music by Vytautas Pučinskas, lyrics by Paulius Širvys
Motinos, budėkite! / Mothers, watch out! Music by Vytautas Pučinskas, lyrics by Juozas Sabaliauskas
Šaltyšius. Lithuanian folk song arranged by Vytautas Pučinkas
Tėve mūsų / Pater Noster. Music by Gediminas Purlys
Sveika, Marija / Hail, Mary. Music by Gediminas Purlys
Šventajai Cecilijai. / To Saint Cecilia. Music of Gediminas Purlys, lyrics by Laura Gedgaudaitė
Tamošius Bekepuris. Music by Gediminas Purlis, lyrics by Kazys Binkis
Oi čiūta, liūlia. Lithuanian folk song arranged by Remigijus Šileika
Šviesa ir muzika / Light and music. Music by Remigijus Šileika, lyrics by Sigitas Geda
Motetas / Motet
O Magnum Mysterium“. Music by Algirdas Šumskis
Gėlės miršta / The flowers are dying. Music by Algirdas Šumskis, lyrics by Bernardas Brazdžionis
Samogitian woman  / Žemaičiūnė. Music by Robertas Varnas, lyrics by Aleksandra Gėrdenė
Eisim, broliai, dobilio / Let's go, brothers, clover. Lithuanian folk song
arranged by Robertas Varnas
Eisim, broliai, dobilio / Let's go, brothers, clover. Prepared by Robertas Varnas
Aš išdainavau / I sang. Music by Robertas Varnas
O koks dangus gilus / And what a deep sky. Music by Zigmas Virkšas,
lyrics by Marcelijus Martinaitis
Žemaitija / Samogitia. Music by Zigmas Virkšas, lyrics by Marcelijus Martinaitis