Kūriniai chorui. V sąsiuvinys (2017) 
Klaipėdos krašto kompozitorių chorinių kūrinių rinktinė. 
Rinktinėje – 20 kūrinių.  
Kompozitoriai: Eglė Bandzevičienė, Kęstutis Kačinskas, Gediminas Purlys, Saulius Šiaučiulis, Algirdas Šumskis. 


TURINYS

Pratarmė 
(SATB) Meile snigs. Eglės Bandzevičienės muzika ir žodžiai 
(SATB) Kalėdų rytmetis. Kęstučio Kačinsko muzika, žodžiai nežinomo autoriaus 
(SATB) Kalėdų rytmetis. Kęstučio Kačinsko muzika, žodžiai nežinomo autoriaus 
(SATB) Žemuogėlė (vokaliniam ansambliui). Kęstučio Kačinsko muzika, Kazio Inčiūros žodžiai  
(SATB) Širdele Mc Kear. Kęstučio Kačinsko išplėtota škotų liaudies daina 
(SATB) Vanduo be krantų. Kęstučio Kačinsko išplėtota škotų liaudies daina 
(SATB) Niekada. Kęstučio Kačinsko aranžuotė, muzika ir žodžiai nežinomo autoriaus 
(SATB) Ankstų rytą. Gedimino Purlio muzika, Algimanto Baltakio žudžiai 
(SATB) Kur tas šaltinėlis. Gedimino Purlio išplėtota lietuvių liaudies daina 
(SATB) Šniokščia bangos. Gedimino Purlio muzika, Vinco Mykolaičio-Putino žodžiai 
(SATB) Malda ant vandens. Iš operos „Šventavartė“. Sauliaus Šiaučiulio muzika,
Stepono Januškos scatt 
(SATB) Nakties tyloje. Sauliaus Šiaučiulio muzika, Zenės Sadauskaitės žodžiai 
(SATB) Vaidilutės arija. Iš operos „Karūnos kelias“. Sauliaus Šiaučiulio muzika,
Galinos Germanavičienės žodžiai 
(SATB) Rudens daina. Sauliaus Šiaučiulio muzika, Pierre Note žodžiai 
(SA) Sapnai. Sauliaus Šiaučiulio muzika, Neringos Lapinskienės žodžiai 
(SA) Virš vaivorykštės. Sauliaus Šiaučiulio muzika, Neringos Lapinskienės žodžiai 
(SATB) Ave Maria. Algirdo Šumskio muzika 
(SATB) Alleluia. Algirdo Šumskio muzika 
(SATB) Motetas „Christus fagtus est“. Algirdo Šumskio muzika 
(TB) Vagelę ariau (vyrų chorui). Algirdo Šumskio išplėtota lietuvių liaudies daina