Choro dirigentas, pedagogas Vytautas Pečiulis gimė 1953 m. spalio mėn. 25 d. Šeštokuose (Lazdijų rajonas). 
Muzikos mokėsi Kauno Juozo Gruodžio tuometinėje muzikos aukštesniojoje mokykloje (dabar konservatorijoje) ir Lietuvos valstybinės konservatorijos (LVK) Klaipėdos fakultetuose (dabar Klaipėdos universiteto Menų akademija). 
1981 – 1989 m. LVK Klaipėdos mokyklinės chorvedybos katedros dėstytojas. 
1975 – 1976 m. Klaipėdos liaudies operos chormeisteris. 
1986 – 1988 m. LVK Klaipėdos MM fakulteto mišrios choro studijos chormeisteris. 
1976 – 1986 m. Lietuvos aklųjų draugijos Klaipėdos tarprajoninių kultūros namų moterų choro vadovas, 1978 – 1981 m. Klaipėdos namų statybos kombinato vyrų choro vadovas.
1987 – 1993 m. Klaipėdos mėsos kombinato mišraus choro vadovas.
1991 – 1993 m. Klaipėdos universiteto ikimokyklinio auklėjimo fakulteto merginų choro vadovas. 
1993 – 1998 m. Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namų mišraus choro vadovas. 
1996 – 1998 m. Punsko muzikos mokyklos vaikų choro vadovas. 
Klaipėdos m. dainų švenčių dirigentas.
Vytautas Pečiulis nuo pirmųjų Klaipėdos miesto chorinės bendrijos "Aukuras" gyvavimo dienų aktyviai įsijungė į bendrijos veiklą, buvo jos tarybos nariu bei kartu su Antanu Malinauskiu darbavosi tarybos administracinėje grupėje.
Mirė 2010 m. balandžio mėn. 22 d., palaidotas tėviškėje - Šeštokų kapinėse.