• Antanas Alseika
 • Assoc. prof. Tomas Ambrozaitis
 • Rasa Andersen
 • Ramūnas Baršauskas
 • Assoc. prof. Vytautas Blūšius
 • Marius Butkevičius
 • Ina Cholinienė
 • Prof.. Artūras Dambrauskas
 • Jūratė Gedminienė
 • Dr. Arvydas Girdzijauskas
 • Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė
 • Genovaitė Gokaitė - Maironienė
 • Rasa Golubovkienė
 • Nelė Gricienė
 • Prof. dr. Regimantas Gudelis
 • Mindaugas Gudžiūnas
 • Antanas Ilčiukas
 • Petras Januška
 • Edmundas Jucevičius
 • Stanislovas Jusčius
 • Assoc. prof. Kęstutis Kačinskas
 • Stanislava Kačinskienė
 • Assoc. prof. Zita Kariniauskienė
 • Assoc. prof. Judita Kiaulakytė
 • Vladimiras Konstantinovas
 • Prof. Kazys Kšanas
 • Juozas Kubilius
 • Asta Kontautienė
 • Olga Lebedeva
 • Marius Lingvenis
 • Pranas Mačernis
 • Petras Mikutis
 • Virginija Manšienė
 • Gintautas Misiukevičius
 • Edita Mockuvienė
 • Aušra Nipracevičienė
 • Diana Paulauskaitė - Jakubauskienė
 • Vytautas Pečiulis
  1930-2006
 • Irena Petrulionienė
 • Dalia Pilipavičienė
 • Doc. Vytautas Pučinskas
 • Audronė Purlienė
 • Prof. Gediminas Purlys
 • Valerija Puslienė
 • Kristina Rimienė
 • Vytautas Saikauskas
 • Prof. Fabijonas Sereika
 • Jolanta Simaitienė
 • Žydrė Sinkevičiūtė
 • Assoc. prof. Bronislovas Skirsgilas
 • Rita Skirsgilienė
 • Remigijus Songaila
 • Ieva Stasiulaitytė
 • Aistė Strakšienė
 • Birutė Šidlauskienė
 • Assoc. prof. Algirdas Šumskis
 • Rita Urniežienė
 • Sigita Užporaitė
 • Anastazija Vainoriūtė
 • Vitalija Valeikienė
 • Vytautas Valys
 • Regina Valskienė
 • Assoc. prof. Robertas Varnas
  1930-2015
 • Alfonsas Vildžiūnas
 • Regina Vindžigalskienė
 • Silvija Vitkienė
 • Jolanta Vyšniauskienė
 • Prof. Algis Zaboras
 • Viktorija Zaborienė
 • Elena Žilevičienė
 • Alma Žukienė