Petras Januška (1941 m. kovo 6 d. Kurkliečiuose, Rokiškio apskritis – 2013 m. rugsėjo 11 d.) – Lietuvos choro dirigentas, pedagogas.

Biografija

1955–1959 m. Panevėžio muzikos mokykloje mokėsi groti trombonu (dėst. J. Narsutis ir V. Skeivela). Nuo 1959 m. Pasvalio vaikų muzikos mokyklos mokytojas, 1962–1976 m. direktorius. 1962–1967 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo LSSR konservatorijoje (vyr. dėst. Algimanto Lopo klasė).

1963–1973 m. Pasvalio rajoninių kultūros namų mišriojo choro „Vyturys“ (1970 m.) meno vadovas ir dirigentas. Subūręs apie 60 balsingų dainininkų kolektyvą, per 10-metį pasiekė ryškių meninių laimėjimų. Chorą parengė 1965 m. ir 1970 m. respublikinėms dainų šventėms, 1967 m. ir 1968 m. respublikinėms bei zoninėms apžiūroms ir rajoninėms dainų šventėms. Konkursuose ir apžiūrose laimėjo pirmųjų ir kitų prizinių vietų, koncertavo Šiauliuose, Kaune, Joniškyje, Biržuose, Latvijos ir Estijos rajonuose, 1969 m. Bulgarijoje (Sofijoje ir Varnoje). Chorą išmokė sudėtingesnių Eduardo Balsio, Vytauto Kairiūkščio, Giedriaus Kuprevičiaus, Michailo Glinkos, Jozefo Haidno, Georgo Hendelio ir M. Lūdigo kūrinių, parengė Stasio Šimkaus kantatą „Atsisveikinimas su tėvyne“. 1974 m. suorganizavo Pasvalio rajono mokytojų mišrųjį chorą, kurį parengė 1975 m. respublikinei dainų šventei.

Nuo 1976 m. LSSR konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dab. KU Menų fakultetas) muzikos mokytojų specialybės studentams dėstė choro dirigavimą ir kitas disciplinas.

Nuolat vadovavo Klaipėdos miesto įvairiems meno mėgėjų kolektyvams. Iki 1983 m. buvo Jeronimo Kačinsko vaikų muzikos mokyklos pučiamųjų orkestro vadovas. Kolektyvą parengė 1977 m. respublikinei moksleivių dainų šventei, 1977 ir 1979 m. pučiamųjų orkestrų festivaliams Kaliningrade, 1980 m. ir 1981 m. pučiamųjų orkestrų šventėms Klaipėdoje.

1978–1983 m. vadovavo Klaipėdos teritorinės vandentiekio valdybos įvairiems vokaliniams ansambliams ir mišriajam chorui. Kolektyvai koncertavo Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Piatigorske (Šiaurės Kaukazas), dalyvavo televizijos laidose, apžiūrose bei konkursuose laimėjo pirmųjų ir kitų prizinių vietų, atliko sudėtingesnį repertuarą. 1979–1990 m. Klaipėdos grūdų produktų kombinato vokalinių ansamblių ir liaudies instrumentų orkestro vadovas. Meno mėgėjų apžiūrose pelnė pirmųjų vietų, koncertavo Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose, Marijampolėje, dalyvavo televizijos laidoje (1985 m.).

1984–1989 m. Klaipėdos pieno kombinato mišriojo choro vadovas ir dirigentas. Kolektyvą išmokė sudėtingesnių Stasio Šimkaus, Antano Budriūno, Liudviko van Bethoveno, Džiuzepės Verdi ir kitų autorių kūrinių, nemažai koncertavo, pirmųjų ir kitų prizinių vietų laimėjo Klaipėdos miesto ir respublikinėse chorų apžiūrose, dalyvavo 1987 m. VII Stasio Šimkaus konkurse. Taip pat vadovavo ir moterų vokaliniam tercetui – 1986 m. „Sidabrinių balsų“ konkurse pelnė II-ąją vietą. 1986–1988 m. Klaipėdos tautinių šokių kolektyvo „Žilvitis“ vokalinės grupės vadovas. Koncertavo su juo Lietuvoje, Vengrijoje (1987 m.) ir Bulgarijoje (1988 m.), dalyvavo televizijos laidoje, 1987 m. respublikiniame tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ laimėjo antrąją vietą. 1989–1994 m. Klaipėdos akcinės bendrovės „Kintenė“ moterų choro vadovas. Surengė koncertų uostamiestyje ir kitur, dainavo kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus gimimo 100-ųjų metinių jubiliejiniame koncerte (1991 m.), dalyvavo 1994 m. I-ojoje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Lietuvoje.

P. Januška – Pasvalio rajono dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas, rajono muzikos mokytojų metodinės komisijos pirmininkas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, Klaipėdos miesto dainų švenčių dirigentas. Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ narys.