Trumpas gyvenimo aprašymas

1957 m. gimė Vilniuje.

1974 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. Mokydamasis mokykloje dainavo Ąžuoliuko“ berniukų chore, mokėsi groti fortepijonu.
1974 m. įstojo į Lietuvos Valstybinės konservatorijos chorinio dirigavimo specialybę. 1979 m. ir ją baigė su pagyrimu. Studijų metu dirbo chormeisteriu Vilniaus Valstybinio Universiteto mišriam chore ir mergaičių chore Liepaitės.
1979 m. atkūrė Lietuvos Televizijos ir radijo vaikų chorą. Jam vadovavo iki 1992 m.1
992 m. Arvydo Girdzijausko iniciatyva Klaipėdoje buvo įkurta visos dienos estetinės pakraipos Humanitarinė (dabar Vydūno vardo) mokykla  ( šiuo metu – gimnazija), siekianti praktiškai derinti bendrąjį lavinimą su aktyvia menine ir kūrybine veikla bei estetiniu ugdymu. Šios mokykloje direktoriumi, muzikos mokytoju ir choro vadovu dirba iki šiol.
1996 m. suteikta mokytojo – eksperto kvalifikacinė kategorija.
2008 m. apginta daktaro disertacija „Vyresniųjų mokinių dorovinės kultūros ugdymas menine veikla“

Meninė veikla

Su Lietuvos radijo ir televizijos choru įrašyta virš 500 kūrinių Lietuvos radijo fondams, tame tarpe virš 10 stambios formos kūrinių, sukurtų specialiai šiam chorui. Choras aktyviai koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1990 m.  laimėta 1–oji vieta Vaikų ir jaunimo festivalyje Neerpelte, Belgijoje. 1992 m. laimėta 2–oji vieta B. Bartoko chorų konkurse Debrecene, Vengrija.

Su Vydūno gimnazijos choru aktyviai koncertuojama Lietuvoje ir užsienyje – Belgijoje, Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Prancūzijoje Rusijoje ir kt.. 1997 m. ir 1999 m. A. Girdzijausko vadovaujamas Vydūno vidurinės mokyklos choras St. Šimkaus tarptautiniame konkurse laimėjo antrąsias vietas, o 2009 m. šiame lonkurse tapo MAŽOJO GINTARO prizo ir 700 eurų premijos laimėtoju. Taip pat laimėti prizai tarptautiniuose konkursuose Olomouce (Čekija) Malcesinoje (Italija), Neerpelte (Belgija), Venecijoje (Italija), Rygoje (Latvija), Parnu (Estijoje). A. Girdzijauskas daug kartų buvo skiriamas Vakarų Lietuvos dainų švenčių, Respublikinių moksleivių dainų švenčių ir Lietuvos dainų švenčių vyr. dirigentu.

Choro veikloje labiausiai rūpinasi mokinių asmenybės, kultūros ugdymo muzikine veikla klausimais.