Vytautas Pučinskas (1930 m. liepos 11 d. Vidgiriuose, Marijampolės raj. – 2006 m. rugsėjo 13 d. Klaipėdoje, palaidotas Skardupiuose) – choro dirigentas ir pedagogas.

Biografija

Pirmasis muzikos mokytojas buvo Kalvarijos vargonininkas P. Staniukynas. Išmokęs vargonuoti, kurį laiką vargonininkavo Lankeliškių ir Gižų (Vilkaviškio raj.) parapijose, mokėsi Marijampolės suaugusiųjų gimnazijoje. 1952–1957 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. Andrius Kairys ir Vladas Balsys), solinio dainavimo – pas Kazį Znamenską. 1959–1964 m. neakivaizdiniu būdu studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. Jonas Motiekaitis).

Dar mokydamasis muzikos mokykloje pradėjo vadovauti Kauno miesto mėgėjų chorams. Vienerius metus buvo Babtų vidurinės mokyklos, 1958–1961 m. – Kauno S.Nėries vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų choro vadovas. 1962–1975 m. Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytojas, 1965–1975 m. – choro dirigavimo metodinės komisijos pirmininkas, 1968–1975 m. – choro studijos vadovas. Chorą išmokė daug lietuvių kompozitorių dainų ir užsienio klasikų sudėtingų kūrinių, surengė apie 40 koncertų, 1970 ir 1975 m. respublikinių dainų švenčių konkursuose su choru pelnė pirmąsias vietas.

1958–1964 m. vadovavo Kauno profsąjungų kultūros rūmų mišriajam chorui „Gintaras“ (1962 m.). Šį kolektyvą išmokė daug šiuolaikinių ir užsienio klasikų kūrinių, surengė apie 80 koncertų; 1960 m. respublikinės dainų šventės konkurse laimėta antroji vieta. 1960–1974 m. kūrybiškai dirbo su Lietuvos žemės ūkio akademijos studentų mišriuoju choru „Daina“ (1962 m.). Choro koncertinėse programose buvo sudėtingesnių ir įdomių kūrinių, surengta daug koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje, Leningrade, Baltarusijoje, Moldavijoje, 1969 m. – Lenkijoje ir Vokietijoje, dalyvauta respublikinėse dainų šventėse ir konkursuose, 1968 ir 1971 m. studentų dainų šventėse „Gaudeamus-IV“ Vilniuje ir „Gaudeamus-V“ Rygoje.

1965–1975 m. vadovavo Kauno projektavimo institutų moterų chorui, su kuriuo irgi aktyviai reiškėsi miesto muzikiniame gyvenime, 1968 m. surengė turistinę – koncertinę kelionę į Bulgariją, Vengriją, Rumuniją ir Jugoslaviją, parengė 1970 m. respublikinei dainų šventei.

Nuo 1969 m. rugsėjo mėn. pabaigos trumpai buvo naujai įsteigto Kauno valstybinio choro dirigentas. 1974–1975 m. vadovavo Kauno radijo gamyklos „Banga“ mišriajam chorui.

Nuo 1975 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų vyr. dėstytojas ir muzikos mokytojų specialybės studentų choro studijos vadovas, 1977–1992 m. Mokyklinės chorvedybos katedros vedėjas, nuo 1989 m. docentas. Su choro studija paruošė daug lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių, surengė apie 65 koncertus, dalyvavo respublikinėse ir studentų dainų šventėse „Gaudeamus“, dainavo per radiją ir televiziją, 1980 m. dalyvavo Estijos dainų šventėje – koncertavo Talino koncertų salėje ir per televiziją, 1988 m. talkino Klaipėdos muzikiniam teatrui statant A. Žigaitytės operą „Mažvydas“. Taip pat vadovavo Klaipėdos vokalinio – choreografinio ansamblio „Vėtrungė“ vokalinei grupei. Su ansambliu koncertavo Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Jugoslavijoje, Kipre ir Islandijoje.

Nuo 1996 m. Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto Choro dirigavimo katedros docentas. Per visus pedagoginio darbo metus išugdė daug muzikos mokytojų ir chorvedžių.

Spaudoje paskelbė straipsnių, parengė įvairių mokymo priemonių, harmonizavo ir sukūrė dainų suaugusiųjų ir vaikų chorams, dalyvavo mokslinėse konferencijose, nuo 1967 m. buvo Kauno miesto chorvedžių tarybos pirmininkas, Kauno ir Klaipėdos miestų dainų švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsultantas, 1968 m. studentų dainų šventės „Gaudeamus-IV“ Vilniuje ir 1977 m. respublikinės studentų dainų šventės Klaipėdoje dirigentas. 1989 m. suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas.

Nuo 1988 m. Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Aukuras narys.