• Aleksandro Stulginskio universiteto studentų mišrus choras „DAINA“
 • GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS VYRŲ CHORAS „KARIŪNAS“
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO AKADEMINIS MIŠRUS CHORAS „JAUNYSTĖ“
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO KAMERINIS MERGINŲ CHORAS
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MIŠRUS CHORAS „VIVERE CANTUS“
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO MUZIKOS AKADEMIJOS MIŠRUS CHORAS
 • LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS KLAIPĖDOS FAKULTETO MERGINŲ CHORAS
 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MIŠRUS CHORAS „PAJŪRIO AIDOS“
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠVIETIMO AKADEMIJOS MIŠRUS CHORAS „AVE VITA“
 • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŠVIETIMO AKADEMIJOS MIŠRUS CHORAS „MUSICA“
 • LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS MIŠRUS CHORAS
 • LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO MEDICINOS AKADEMIJOS MIŠRUS CHORAS „NERIS“
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MUZIKOS PEDAGOGIKOS IR VIZUALIŲJŲ MENŲ KATEDROS MIŠRUS CHORAS „STUDIUM“
 • ŠIAULIŲ UNIVERSITETO MERGINŲ CHORAS „PAVASARIS“
 • VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS KAMERINIS CHORAS
 • VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO AKADEMINIS CHORAS „GABIJA“
 • VILNIAUS KOLEGIJOS MERGINŲ CHORAS „VAIDILUTĖS“
 • VILNIAUS UNIVERSITETO AKADEMINIS CHORAS „GAUDEAMUS“
 • VILNIAUS UNIVERSITETO MERGINŲ CHORAS „VIRGO“
 • VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO CHORAS „VENI GAUDERE“
 • ODESOS KONSTANTINO FIODORO DANKĖVIČIAUS AUKŠTOSIOS MENŲ IR KULTŪROS MOKYKLOS STUDENTŲ CHORAS „GLORIA“