2019 m. birželio 7 d. 16.00 val. Klaipėdos universiteto prof. habil. dr. Stasio Vaitekūno auloje
(H. Manto g. 84) vyks koncertas „Dainų ir šokių pynė“.

Dalyvauja:
Liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis „Vilnis“ (Vilnius), 
vadovė Marytė Rimutė Zeleckaitė, choreografė Rasa Kašėnienė, 
vokalinės grupės vadovas Arūnas Maliukas,
Klaipėdos trečiojo amžiaus universiteto vokalinis ansamblis „JūrAinė“, 
vadovė Virginija Manšienė,  
solistas Vytautas Kliukinskas.