2019 m. gegužės 19 d. 16.00 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Vytauto g. 51, Palanga) Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras 5-ajame kūrybinės veiklos sezone kviečia į chorinės muzikos šventę „Cantate Palangai“.

„MALDA UŽ TĖVYNĘ“
Aleksandro Kačanausko muzika 
Diriguoja ALGIRDAS ŠUMSKIS (Klaipėda)

„SKRISKI SKRISKI LIETUVĖLĖN“
Iš miuziklo „Devynbėdžiai“
Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai,
Jaroslavo Cechanovičiaus aranžuotė, Leonido Abario aranžuotė chorams
Diriguoja KRISTINA RIMIENĖ (Kretinga)

„KUR GIRIA ŽALIUOJA“
Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko – Vanagėlio eilės
Diriguoja RAMŪNAS BARŠAUSKAS (Klaipėda)

„LIETUVA BRANGI“
Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės
Diriguoja EDMUNDAS JUCEVIČIUS (Palanga)

„TĖVYNEI GIEDU NAUJĄ GIESMĘ“ („CANTATE PATRIA CANTICUM NOVUM“) 
Vaclovo Augustino muzika, lotyniškas tekstas iš Psalmių
Diriguoja JOLANTA VYŠNIAUSKIENĖ (Klaipėda)

„ŠVENTOJO KAZIMIERO CHORALAS“
Kazio Daugėlos muzika pučiamųjų orkestrui ir vargonams
Diriguoja majoras EGIDIJUS ALIŠAUSKAS (Vilnius)
Vargonuoja ANDRIUS BARTULIS (Šiauliai)

John Rutter 
„MAGNIFICAT“

Dirigentas – TOMAS AMBROZAITIS
Solistė – IEVA GOLECKYTĖ – JARAŠĖ

DALYVAUJA:
Šiaulių valstybinis kamerinis choras „POLIFONIJA“, 
vadovas Tomas Ambrozaitis, 
Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „CANTARE“, 
vadovas Artūras Dambrauskas, chormeisteris Ramūnas Baršauskas, 
Klaipėdos Universiteto mišrus choras „PAJŪRIO AIDOS“, 
vadovas Algirdas Šumskis, chormeisterė-koncertmeisterė Justė Šilaitė, 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, 
vadovė Jolanta Vyšniauskienė, chormeisteris Marius Lingvenis, koncertmeisterė Živilė Čapienė, 
Kretingos kultūros centro kamerinis choras „KRISTALĖ“, 
vadovė Kristina Rimienė, koncertmeisterė Goda Čaraitė,  
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, 
vadovas Edmundas Jucevičius, 
Lietuvos kariuomenės orkestras, 
vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas. 

RENGINYS NEMOKAMAS