2019 m. gruodžio 29 d. 12.30 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2, Kretinga) – XXXVIII Kalėdinis chorinės muzikos festivalis „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“.

Dalyvauja:
Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ dainorėliai, vadovas Aloyzas Žilys,  
Kretingos kultūros centro moterų choras „Svaja“, vadovas Aloyzas Žilys, 
Kretingos kultūros centro vyrų ansamblis „Žilvinas“, vadovas Aloyzas Žilys.
Ttrečiojo amžiaus universiteto moterų vokalinis ansamblis „Svajonių aidas“, vadovas Aloyzas Žilys.
Elektrėnų vokalinis moterų ansamblis „Eldija“, vadovė Asta Balionytė-Grajevskė,
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro  
Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“,
vadov
ė Judita Kiaulakytė,
Mažeikių kultūros centro mišrus choras „Draugystė“, vadovas Ričardas Grušas,
festivalio vargonininkė Laura Gedgaudaitė.