2019 m. rugsėjo 10 d., antradienį, 15.30 val. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijojos Muzikos kabinete, 407 kab. (Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda) kviečiame visus Klaipėdos muzikos mokytojus į Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelio atvirą susirinkimą.

Pagrindinis klausimas mokyklinių chorų problema – koncertmeisterio etato naikinimo tendencijos Klaipėdoje.

Pagal turimus duomenis Klaipėdos mokyklų chorams naikinami koncertmeisterio etatai. Ši situacija kelia didelių rūpesčių mokyklinių chorų vadovams ir visai chorinei kultūrai, šie Klaipėdos miesto savivaldybės inicijuoti administraciniai veiksmai pažeidžia ne tik chorų pagrindines gyvavimo sąlygas (chorai negali egzistuoti be choro vadovo ir koncertmeisterio, tai būtina sąlyga chorui dirbt, tai būtina sąlyga mokykliniams chorams, kurių repertuaro pagrindą sudaro kūriniai su instrumentiniu pritarimu).

Visa Lietuva ruošiasi 2020 m. respublikinei moksleivių Dainų šventei Vilniuje, kurios repertuaro pagrindas sudaro kūriniai su instrumentiniu pritarimu. Tokiu būdu Klaipėdos miesto savivaldybė savo veiksmais ne tik užkerta kelią Klaipėdos mokykliniams chorams pasirengti ir dalyvauti 2020 m. respublikinėje moksleivių Dainų šventėje Vilniuje, bet ir naikina mokyklinius chorus, atimdama galimybę iš vaikų ugdyti juos muzikos pagalba.