SEMINARAS ATŠAUKTAS

2020 m. lapkričio 25 d. 11.00 val. LMTA II (Kongresų) rūmuose (Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius) – prof. Vytauto Miškinio seminaras „Latentinės, aštriosios balso mutacijos raida, postmutacinis balso stabilizacijos laikotarpis. Lyginamoji analizė“.

Šiandien labai populiarus ir aktualus paauglių vokalinis ugdymas, o skambus jaunuolio balsas yra muzikos pedagogo darbo tikslas. Pastaruoju metu skiriamas didžiulis dėmesys darbo su vaikų balsais specifikai ir tikslingų metodų naudojimo analizei. Tačiau, vis dar išlieka opus ir neaiškus laikotarpis – balso mutacija, kuri ypač aktuali jaunių choruose.  Balsas – antrinis lytinės brandos požymis, atspindintis fiziologinius pokyčius – tapo naujos problemos priežastimi: ankstyvesnė branda skatina koreguoti vokalinį darbą.

Su seminaro dalyviais diskutuojama ar anksti subrendęs jaunuolis gali pradėti ir ankstyvesnį dainavimą vyrišku balsu, ar šis procesas tik prailgina vyriško balso stabilizacijos procesą? Kokios naujos aplinkybės diktuoja naujų vokalinio darbo metodų paiešką? Pedagogams labai svarbu analizuoti, suprasti ir taikyti tikslius balso formavimo, kvėpavimo metodus, pagal galimybę, kiekvienam paaugliui individualiai. Seminaro dalyviai turės išskirtinę galimybę susipažinti su prof. Vytauto Miškinio asmeniniuose užrašuose fiksuotomis pastabomis, komentarais, išvadomis.

Kaina: 42.00 eur (6 akad. val.)

Registracijos forma:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvpJ4BcwQ7Hg-0dhz-n90c7duG8hIVREGumXRKACO-KrKw1w/viewform

Registracija iki lapkričio 23 d.

Tikslinė grupė: dalykų mokytojai, dirbantys su mutuojančiais balsais

Seminaro dalyviams bus išduodami akredituoto LMTA Karjeros ir kompetencijų centro KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI (veiklos vertinimo ir akreditavimo pažyma Nr. KT3-2).

Programos tikslas – padėti pedagogams, dirbantiems su mutuojančiais paauglių balsais, rasti teisingą vokalinio darbo metodiką, sugebėti prognozuoti vyriško balso rūšį, vokalinį diapazoną, taikomą konkrečiam balsui, individualiai taikomus vokalinius įsidainavimo pratimus.

Uždaviniai:
Supažindinti pedagogus su priešmutantų, mutuojančiųjų bei susiformavusį vyrišką balsą turinčių jaunuolių video bei audio įrašais.
Išanalizuoti vokalinį diapazoną, leistiną naudoti skirtinguose amžiaus tarpsniuose.
Pateikti rekomendacijas jaunuolių balso formavimui.
Diskusijos būdu aptarti temą su pedagogais, dirbančiais šioje srityje.

Daugiau inforamcijos:
https://kkc.lmta.lt/prof-vytauto-miskinio-seminaras-latentines-astriosios-balso-mutacijos-raida-postmutacinis-balso-stabilizacijos-laikotarpis-lyginamoji-analize/