SEMINARAI 

 
2021 m. sausio 7 d. 10.00 val.  
Projektas VIRTUALI POLIFONIJA  
Seminaras „Ritmo teritorija“

Lektorius – Pavel Giunter, perkusijos meistras, mušamųjų ansamblio „Giunter Percussion“ įkūrėjas, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro mušamųjų grupės koncertmeisteris.

Seminaro trukmė – 4 akad. val.

PRIVALOMA registracija į seminarą internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“ adresu: http://www.semiplius.lt/. Užsiregistravusiems dalyviams, jų nurodytais el. paštais, iki renginio pradžios bus išsiųsta prisijungimo į seminarą nuoroda, o po renginio – pažymėjimas. Neužsiregistravus sistemoje – narys traktuojamas kaip nedalyvavęs seminare.

Dalyvio mokestis – 8 eurai.

Mokestį prašome mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sąskaitas: iš asmeninių arba ne biudžetinių įstaigų lėšų (PRIVALOMAI iki sausio 6 d.) - Nr. LT73 7300 0100 8725 3055; iš biudžetinių įstaigų lėšų - Nr. LT68 7300 0100 8697 6113. AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000. Mokėjimo paskirtyje nurodykite renginio datą ir pavadinimą.

Kilus neaiškumų dėl registracijos „Semi+“ ar negavus prisijungimo nuorodos, teirautis  el. p. l.katiliene@siauliai.lt,
dėl video medžiagos - el. p. julija@polifonija.lt2020 m. spalio 7 d. 10.00 val.
Projektas VIRTUALI POLIFONIJA
Seminaras „Darbo su choru metodika, repetavimo strategijos“

Lektorius doc. Laurynas Vakaris Lopas
Moderatorius dr. Linas Balandis
Atlikėjas – valstybinis choras „Polifonija“

Doc. L. V. Lopas seminaro metu pristatys aktualias darbo su choru metodikas, pasidalys ilgamete darbo su kolektyvais patirtimi. Pasitelkiant Šiaulių valstybinį kamerinį chorą „Polifonija“ bus gvildenama problematika, esanti lietuvių (B. Dvariono, K. Brundzaitės, S. Šimkaus ir kt.) ir užsienio kompozitorių (pvz., F. Poulenc’o) kūriniuose, o lektorius pasiūlys efektyviausius problemų sprendimo būdus.

Seminaro trukmė – 4 akad. val.

Užsiregistravusiems „Semi+“ (www.semiplius.lt) dalyviams jų nurodytais el. paštais iki renginio pradžios bus išsiųsta prisijungimo į seminarą nuoroda, o po renginio – išduodamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

Dalyvio mokestis – 8 Eur.

Mokestį prašome mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sąskaitas:
iš asmeninių lėšų – Nr. LT73 7300 0100 8725 3055;
iš biudžetinių įstaigų lėšų – Nr. LT68 7300 0100 8697 6113.
AB bankas „Swedbank“,
banko kodas 73000.
Mokėjimo paskirtyje nurodykite renginio datą ir pavadinimą.

Neturintys galimybės stebėti seminarą tiesiogiai, dėl galimybės įgyti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus ir susipažinti su medžiaga kitu metu, iki spalio 6 d. susisiekite asmeniškai el.paštu julija@polifonija.lt

Kviečiame dalyvauti abiejuose arba viename iš seminarų.

Daugiau informacijos:
www.facebook.com/events/1160451947707056/ 2020 m. gruodžio d. 10.00 val.
Projektas VIRTUALI POLIFONIJA
Seminaras „Nepažinti Gintauto Venislovo kūriniai chorams“

Lektorius doc. Gintautas Venislovas
Moderatorius dr. Linas Balandis
Atlikėjas – valstybinis choras „Polifonija“.

Seminare bus apžvelgta Gintauto Venislovo kūryba chorui, pristatytos kompozitoriaus muzikinio stiliaus ypatybės. Greta religinės muzikos, kuri Venislovo kūryboje yra gausi, bus gvildenami ir pasaulietinės muzikos ypatumai. Kaip žinia, kompozitorius taip pat yra chorvedys, tad seminare dalyvausiantys įgis ir chorvedybinių (darbo su choru, kūrinių analizės ir pan.) žinių. Seminare aktyviai dalyvaus Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, kuris prisidės prie pavyzdžių demonstravimo (Venislovo kūrinių, jų fragmentų), lektoriaus darbo metodikos atskleidimo.

Seminaro trukmė – 4 akad. val.

Užsiregistravusiems „Semi+“ (www.semiplius.lt) dalyviams jų nurodytais el. paštais iki renginio pradžios bus išsiųsta prisijungimo į seminarą nuoroda, o po renginio – išduodamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

Dalyvio mokestis – 8 Eur.

Mokestį prašome mokėti pavedimu į Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro sąskaitas:
iš asmeninių lėšų – Nr. LT73 7300 0100 8725 3055;
iš biudžetinių įstaigų lėšų – Nr. LT68 7300 0100 8697 6113.
AB bankas „Swedbank“,
banko kodas 73000.
Mokėjimo paskirtyje nurodykite renginio datą ir pavadinimą.

Neturintys galimybės stebėti seminarą tiesiogiai, dėl galimybės įgyti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus ir susipažinti su medžiaga kitu metu, iki spalio 6 d. susisiekite asmeniškai el.paštu julija@polifonija.lt

Kviečiame dalyvauti abiejuose arba viename iš seminarų.

Daugiau informacijos:
www.facebook.com/events/242797077121466 


DISKUSIJOS


2020 m. spalio 13 d. 10.00 val.
projekto VIRTUALI POLIFONIJA rubrika „Kompozitoriaus portretas“

Nemokama transliacija Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“
YouTube kanale shorturl.at/nvRY1

Diskusija „Būti ar nebūti“ – Zitos Bružaitės „Vilties mišios“ Katalikų Bažnyčios liturgijoje

Mišių žanras užima deramą vietą ir šių dienų kompozitorių kūryboje. 2018–aisiais metais Lietuvos kompozitoriai sukūrė bent tris opusus – vienas iš jų skambėjo Popiežiaus Pranciškaus aukotose apeigose, kiti – koncertuose. Zitos Bružaitės „Vilties mišios“ (2019) dėl tam tikrų priežasčių peržengia Katalikų Bažnyčios kanonus, tačiau kelis sykius, buvo atliktos liturgijoje. Atsižvelgiant į teologų, liturgistų, dvasininkų nuomones, verta kūrinį nagrinėti liturginiu požiūriu, tikintis ne tik opusą pristatyti, bet ir nubrėžti kryptis, kuriomis remiantis galėtų būti plėtojama muzika Katalikų Bažnyčios apeigose.

Būtent šiomis temomis tiesioginės transliacijos metu diskutuos kūrinio „Vilties mišios“ kompozitorė Zita Bružaitė ir valstybinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Linas Balandis.

Diskusijos metu išgirsite visas ir nagrinėjamo kūrinio dalis atliekamas choro „Polifonija“, Petro Vyšniausko (pučiamieji) ir Arkadijaus Gotesmano (perkusija). Muzikantams diriguos Povilas Vanžodis.

Daugiau informacijos:
www.facebook.com/events/705993546925931 2020 m. spalio 21 d. 10.00 val.
projekto VIRTUALI POLIFONIJA rubrika „Kompozitoriaus portretas“  

Nemokama transliacija Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“
YouTube kanale shorturl.at/nvRY1

Diskusija su kompozitore Monika Sokaite bei Linu Balandžiu apie 2019 metais gimusio kūrinio „Salve Samogitia“ atsiradimą ir kitus įdomius faktus.

Diskusijos metu išgirsite visas ir nagrinėjamo kūrinio dalis atliekamas choro "Polifonija" bei mušamųjų instrumentų ansamblio "Giunter Percussion".

Muzikantams diriguos Mindaugas Žalalis.

Daugiau inforamcijos:
www.facebook.com/events/425860798392280/ 2020 mruodžio 23 d. 10.00 val.
projekto VIRTUALI POLIFONIJA finalinė rubrika „Kompozitoriaus portretas“ 

Nemokama transliacija Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“
YouTube kanale shorturl.at/nvRY1

Diskusija su kompozitore Nijole Sinkevičiūte ir dirigentu Tomu Ambrozaičiu apie 2019 metais pirmą kartą Šiaulių katedroje Naujųjų Metų išvakarėse suskambusį kūrinį "Magnificat" bei kitas įdomybes.

Diskusijos metu išgirsite ir patį kūrinį atliekamą choro „Polifonija“, solistų, instrumentalistų.

Muzikantams diriguos Tomas Ambrozaitis.

Daugiau informacijos:
www.facebook.com/events/1754620468047830/