2020 m. sausio 28 d. 17.00 val. Klaipėdos universiteto koplyčioje (H. Manto g. 84, Klaipėda) – Ekumeninės maldos už krikščionių vienybę savaitė. Knygos „Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai“ pristatymas.

Klaipėdos universiteto kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius ir Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ bei jo vadovas doc. Algirdas Šumskis kviečia bendrystės akimirkai, minint pasaulinę viso pasaulio krikščionių susibūrimo maldoje už krikščionių vienybę savaitę. Klaipėdos universiteto koplyčioje – artumo valanda: choras dovanos giesmes, o Liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis pristatys į lietuvių kalbą išverstą knygą: „Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai“. Mūsų laukia aktyvi diskusija, pasidalinimas mintimis, įžvalgomis, dvasingumo valanda.

Knygą išleido liuteronų bažnyčia:
Enchiridionas: tarnystė, žodis ir sakramentai / Martinas Chemnicas. Iš anglų kalbos vertė Remigijus Šemeklis. Tauragė: Fundatio Pietatis. 2019. 168 p. ISBN 978-609-95824-6-7.