2020 m. spalio 29 d. 16.00 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5, Klaipėda) – „Mes neužmiršome“. Ekumeninė rimties ir susikaupimo akimirka.

Mirusių universitetinės bendruomenės narių prisiminimas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje salėje.

Kviečiame ekumeninei rimties ir susikaupimo akimirkai prieš Vėlines į Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinę menę. Prisiminsime mūsų akademinės bendruomenės kūrėjus ir bendražygius, darbuotojus esančius amžinybėje. Skaitysime jūsų atsiųstus mirusiųjų akademinės bendruomenės narių vardus. Klausysimės biblinių ištraukų ir meninių Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“, meno vadovas ir dirigentas doc. Algirdas Šumskis, koncertmeisterė Justė Šilaitė, sakralinės muzikos intarpų.