2020 m. vasario 8 d. 10.00 val. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje (S. Šimkaus g. 15, Klaipėda) – Lietuvos Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dirigavimo mokytojo, mergaičių ir merginų choro „Viva Voce“ vadovo bei Lietuvos Dainų švenčių meno vadovo, dirigento Raimondo Katino choro dirigentų seminaras – praktikumas.

Programa:

10.00 - 13.00 – 210 klasė 
Praktinis darbas su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos chorinio dirigavimo skyriaus moksleiviais. Programoje: J. Naujalio, S. Šimkaus, M. K. Čiurlionio, Z. Bružaitės, A. Rosewig, R. Dubros kūriniai.

13.00 - 14.00 – pietų pertrauka.

14.00 - 17.00 – konservatorijos salė 
Pranešimas „2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės repertuaro atlikimo aktualijos ir ypatumai“, M. K. Čiurlionio kantata ,,De Profundis“ - praktinis darbas su chorais.

Dalyvauja: Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė, chormeisteris Marius Lingvenis, koncertmeisterė Živilė Čapienė ir Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunimo mišrus choras, vadovė Ingrida Bertulienė, chormeisterė Vaiva Šaulienė, koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas.