2021 m. birželio 20 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda): 
12.00 val. – Sumos Šv. Mišių metu giedos „Schola Cantorum de Regina Pacis“, vadovas Vidmantas Budreckis. 
Po Šv. Mišių „Schola Cantorum de Regina Pacis“ pristatys naująją kantičkinių giesmių kompaktinę plokštelę „Ciesorienė Dongous“.