2021 m. birželio 20 d. 12.25 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2, Kretinga) – VI Lietuvos Aloyzų sambūris „Aloyzai Lietuvoje – Lietuvai“.

PROGRAMA

I dalis

12.25 val. – Šv. Mišios
Giedos:
Kretingos rajono kultūros centro moterų choras „Svaja“,
Kretingos rajono kultūros centro vyrų ansamblis „Žilvinas“,
meno vadovas ir dirigentas Aloyzas Žilys,
Laura Gedgaudaitė (vargonai).

Repertuaras:
Mišios šv. Aloyzo, jaunimo globėjo garbei Aloyzo Žilio muzika
Aukojimo g. „Lydėk mūs žingsnį“ Aloyzo Žilio muzika, Stasio Ylos žodžiai
Komunijos g. „Ateiki, Viešpatie“ Aloyzo Žilio muzika, Nijolės Rimkienės žodžiai
„Vienintelis Tu“ Aloyzo Žilio muzika, nežinomo autoriaus žodžiai
„Giesmė šv. Aloyzui“ Aloyzo Žilio muzika, žodžiai iš Liturg. Giesmyno, iš lotynų kalbos vertė B. Andriuška

II dalis

Vargonų muzikos koncertas
Laura Gedgaudaitė (vargonai)
Programa:
J. S. Bacho, S. Franko, M. K. Čiurlionio ir kitų autorių kūriniai

III dalis

Bendravimas, Aloyzų sambūrio dalyvių registracija, susipažinimas, veiklos aptarimas ir gairės.