2021 m. birželio 23 d. ant Rambyno kalno (Bitėnai, Lumpėnų sav., Pagėgių r.) – tradicinė vasaros šventė „Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje“.

PROGRAMA

18.20 val. – Bitėnų kapinaitėse gėlių padėjimas ant Martyno Jankaus, Vydūno, Jono Vanagaičio kapų.
19.00 val. – Teatralizuotas šventės atidarymas prie aukuro.
19.30 val. – Chorų programa
dalyvauja:
Kalvarijos choras „Sonantem“,
meno vadovė ir dirigentė Ausma Sakalauskaitė,
koncertmeisteris Arnoldas Jasevičius,
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“,
meno vadovė ir dirigentė Kristina Rimienė,
koncertmeisterė Goda Čaraitė,
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda“,
meno vadovas ir dirigentas Kazys Kšanas,
koncertmeisterė Miglė Mosėnienė,
Judita Butkytė-Komovienė (sopranas),
Tada Jakas (tenoras),
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“,
meno vadovas ir dirigentas doc. Algirdas Šumskis,
koncertmeisterė Justė Šilaitė. 
21.10 val. – Kamerinis muzikinis spektaklis „Lietuviškų romansų vainikas“ 
dalyvauja: 
Giedrė Zeicaitė (sopranas), Edita Zizaitė (fortepijonas), Virginija Kochanksytė (aktorė). 
21.40 val. – Vokalinių ansamblių programa, dalyviai iš Linkuvos, Tauragės. 
22.30 val. – Joninių laužo ugnis. Joninių apeigos ir žaidimai. 
22.50 val. – Šilalės kultūros centro šokio spektaklis „Piliakalnių laumės“, vadovė Aušra Danisevičienė. 
23.10 val. – Naktišokiai su modernaus fokloro grupe „Aisva“ (Jonava). 
00.00 val. – Šventės uždarymas.