2021 m. lapkričio 20 d. po 18.00 val. Šv. Mišių Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2, Kretinga) – sakralinės muzikos valanda.

Dalyvauja:
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro
„Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“,
meno vadovė ir dirigentė Judita Kiaulakytė,
chormeisterė Rasa Lukšienė.

Programa:
V. Miškinio, G. Purlio, A. Remeso, A. Žilio kūriniai.