2021 m. spalio 2 d. 18.00 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2, Kretinga) – chorinės muzikos festivalio „Dainoje tautos dvasia“ koncertas.

18.00 val. – Šv. Mišios
19.00 val. – Koncertas

Dalyvauja:
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras,
meno vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas,
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“,
meno vadovas ir dirigentas Artūras Dambrauskas, chormeisteris-dirigentas Ramūnas Baršauskas,
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras,
meno vadovė ir dirigentė Jolanta Vyšniauskienė,
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“,
meno vadovas ir dirigentas Algirdas Šumskis, koncertmeisterė Justė Šilaitė,
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“,
meno vadovė ir dirigentė Kristina Rimienė,
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras,
meno vadovas ir dirigentas Edmundas Jucevičius.

Dirigentai: Tomas Ambrozaitis ir chorų vadovai.

Koncerto vedėja Kristina Lauciutė-Dimienė

Programa:
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Miške“ (aranžuotė pučiamųjų orkestrui), kantata „De profundis“ chorui ir orkestrui, K. Daugėlos „Šv. Kazimiero choralas“ ir kiti kūriniai.

Organizatoriai:
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“

Rėmėjai:
Kretingos rajono kultūros centras
Kretingos rajono savivaldybė
Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia