2022 m. gegužės 1 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda) – Giesmės ir dainos, skirtos Motinos dienai.

11.00 val. – Šv. Mišios
12.00 val. – Koncertas

Dalyvauja:
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“,
meno vadovas Tomas Ambrozaitis,
chormeisteriai Žydrė Sinkevičiūtė, Goda Čaraitė, Marius Lingvenis, Petras Mikutis,
jaunučių choro vadovės Asta Kontautienė, Regina Vindžigalskienė.
koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė.