2022 m. gegužės 3 d. 18.00 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos choro dirigavimo klasės mokinės Lianos Marijos Maliauskaitės baigiamasis egzaminas-koncertas.

Dalyvauja:
dirigentė Liana Marija Maliauskaitė (mokytoja-ekspertė Jolantos Vyšniauskienės choro dirigavimo klasė),
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras,
meno vadovė Jolanta Vyšniauskienė,
chormeisteris Marius Lingvenis,
koncertmeisterė Živilė Čapienė.