2022 m. gruodžio 17 d. 16.00 val. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre (Mokyklos g. 3, Viešvilė, Jurbarko r.) – koncertas „Pakeliui į šventes...“.

Dalyvauja:  
VDU Švietimo akademijos choras „Ave vita“,  
meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas,  
chormeisterė Gintarė Barisaitė-Mitkuvienė,  
koncertmeisteris Rimvydas Mitkus.