2022 m. rugsėjo 8 d. 18.00 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda) – Šv. Mišios už KU bendruomenę.

Šv. Mišioms vadovaus J. E. vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

Mišiose giedos Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“,
meno vadovas ir dirigentas doc. Algirdas Šumskis,
koncertmeisterė Justė Šilaitė (vargonai).

Po mišių – choro koncertas.

Daugiau informacijos:
https://www.facebook.com/events/5353407968108903/