2022 m. sausio 14 d. 12.00 val. prie Šilutės rajono savivaldybės esančio paminklinio ženklo, skirto 1923 m. sausio įvykiams paminėti (Šilutė) – Klaipėdos krašto dienos minėjimas.

Dalyvauja: 
Šilutės šaulių kuopa, KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės, Šilutės 305 pėstininkų kuopos kariai, Šilutės meno mokyklos mokytojas Gražvydas Raila,
mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Pamario aidas“,
vadovai Vytautas Jovaiša ir Nijolė Sniečkuvienė.

Daugiau informacijos:
https://gargzdai.lt/silutes-hugo-sojaus-muziejus-kviecia-pamineti-sausio-ivykius/