2023 m. birželio 14 d. / Plungė

18.00 val. – Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Vytauto g. 32, Plungė)
Šv. Mišios
giedos: 
Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras
„Tėvynės ilgesys“,
meno vadovė ir dirigentė Rūta Černeckienė.

Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje
Poezijos ir dainų vakaras
dalyvauja:
Plungės kultūros centro vokalinis ansamblis, meno vadovė Valentina Balčiauskienė,
Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“,
meno vadovė ir dirigentė Rūta Černeckienė,
Plungės kultūros centro teatras „Saula“, meno vadovai Sigita ir Romas Matuliai,
Plungės TAU moterų ansamblis „Širdies melodija“, meno vadovė Rūta Černeckienė.