2023 m. birželio 25 d. 14.00 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Pušyno g. 2, Kretinga) – chorinės muzikos festivalis „Aloyzai Lietuvoje – Lietuvai“.

Dalyvauja:
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų moterų choras
„Dangė“,
meno vadovė ir dirigentė Judita Kiaulakytė,
Kauno rajono Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“,
meno vadovė ir dirigentė Danutė Šakalienė,
Šiaulių rajono kultūros centro moterų ansamblis „Melodija“,
meno vadovė Daina Kavaliauskienė,
mišrus choras „Plungė“,
meno vadovė ir dirigentė Rita Urniežienė,
Kretingos TAU moterų ansamblis „Svajonių aidas“,
meno vadovas Aloyzas Žilys,
Kretingos rajono kultūros centro mišrus ansamblis „Svaja“,
meno vadovas Aloyzas Žilys.