2023 m. gegužės 31 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4, Klaipėda) – Šv. Mišios ir koncertas.

18.00 val. – Šv. Mišios už Klaipėdos Eduardo Balsio menu gimnazijos bendruomenę ir už amžinybėn išėjusius narius.
19.00 val. – Koncertas
dalyvauja:
Klaipėdos Eduardo Balsio menu gimnazijos choras,
meno vadovė ir dirigentė Erlanda Tverijonienė,
kamerinis orkestras,
meno vadovas Aidas Strimaitis.