2023 m. kovo 31 d. 12.00 val. Prie Hugo Šojaus kapo (Šilutė) Šilutės miesto mecenato dr. Hugo Šojaus 178-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Dalyvauja:
Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrijos mišrus choras „Heidė“,
meno vadovas ir dirigentas Valteris Matulis,
Šilutės sakralinės muzikos choras „Laudamus“,
meno vadovė ir dirigentė Irena Šemeklienė.